Firma odpowiedzialna za treść i właściciel strony:

MS Motorservice Deutschland GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9
71732 Tamm DeutschlandTelefon: + 49 (0) 7141 - 8661 0Telefaks: +49 (0) 7141 8661-400www.ms-motorservice.de

Zarząd: Tobias Hocker, Ulrich Schrameyer

Siedziba spółki:  Tamm

Wpis do rejestru handlowego:  HR Stuttgart - HRB 104442

Numer VAT:   DE145779017

 

ZASTRZEŻENIA

1. Odpowiedzialność za treści

Wszystkie informacje zostały udostępnione przez firmę MS Motorservice Deutschland GmbH bez zobowiązań i z wykluczeniem gwarancji lub zabezpieczeń.

Informacje zawarte w ofercie internetowej zostały dokładnie zbadane i sprawdzone przez firmę MS Motorservice Deutschland GmbH. Mimo to, nadal mogą pojawiać się pomyłki, niepełne informacje bądź też udostępnione informacje zmieniły się w międzyczasie. Za prawidłowość, aktualność lub jakość udostępnionych informacji firma MS Motorservice Deutschland GmbH nie może więc wziąć gwarancji lub odpowiedzialności. Odpowiedzialność firmy MS Motorservice Deutschland GmbH za szkody, w szczególności bezpośrednie lub pośrednie oraz materialne i niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystywania lub nieprawidłowego wykorzystywania informacji ze stron MS Motorservice Deutschland GmbH, jest wykluczona, jeśli nie wynika z zamiaru lub poważnych zaniedbań firmy MS Motorservice Deutschland GmbH.

MS Motorservice Deutschland GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bądź czasowego lub całkowitego zakończenia publikacji bez specjalnego powiadomienia. Nie ma obowiązku aktualizacji informacji na stronach internetowych.

Mimo że MS Motorservice Deutschland dokłada wszelkich starań, aby na stronach internetowych MS Motorservice Deutschland GmbH nie było wirusów, firma MS Motorservice Deutschland nie może zagwarantować, że ich nie będzie. Przed pobraniem informacji użytkownik jest zobowiązany do zadbania o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanowanie antywirusowe w celu własnej ochrony.

2. Prawa autorskie

Treść i struktura stron internetowych MS Motorservice Deutschland GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego i innych przepisów dotyczących ochrony. Całkowite lub częściowe kopiowanie, przetwarzanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie informacji i pozostałych treści stron internetowych MS Motorservice Deutschland GmbH (elektronicznie, cyfrowo lub w inny sposób), a w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub materiałów zdjęciowych, a także znaków firmowych i towarowych, wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy MS Motorservice Deutschland GmbH.

3. Informacja dotycząca ochrony danych

firmy Rheinmetall AG

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych Użytkownika. Oczywiście zawsze postępujemy z danymi osobowymi zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. 

Poniżej chcielibyśmy udzielić informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Zapewnienie obecności w Internecie

Z naszej oferty internetowej można zasadniczo korzystać bez ujawniania własnej tożsamości. O ile Użytkownik zamierza korzystać z pewnych funkcji / obszarów naszej obecności w Internecie, podanie danych osobowych może być konieczne w zależności od okoliczności. Informacje te są przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie i są wykorzystywane przez grupę Rheinmetall wyłącznie do własnych celów biznesowych.

Raz udzieloną zgodę może Użytkownik w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyn, co będzie dotyczyć wszystkich naszych działań od chwili odwołania tej zgody. W tym celu oferujemy różne opcje w zależności od celu przetwarzania.

Pliki cookie

Ta strona stosuje pliki cookie, tzw. „ciasteczka”. Cookie to pliki tekstowe, które Użytkownik może zapisywać na swoim komputerze, umożliwiające dostosowanie obecności internetowej do preferencji Użytkownik oraz przeprowadzenie analizy korzystania z sieci internetowej i automatycznie rozpoznające Użytkownika przy ponownej wizycie.

Cookies przetwarzamy na bazie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO do poniższych celów:

 • zagwarantowania komfortu korzystania z naszej oferty internetowej,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • analizy wykorzystania strony internetowej oraz tworzenia ocen statystycznych, jak również
 • do pozostałych celów administracyjnych.

Szczegółowy wykaz używanych przez nas plików cookie, a także ich cel i czas przechowywania można znaleźć pod linkiem „Przegląd plików cookie”.

Skasowanie plików cookie nastąpi po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 183 miesiącach. Jeśli pliki cookie są odświeżane po ponownym odwiedzeniu naszej witryny, okres przechowywania może zostać przedłużony zgodnie z informacjami zawartymi w „Przeglądzie plików cookie”.

Instalacji ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. W wyniku tego Użytkownik nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich ofert.

Jeśli aktywna jest funkcja „Do‑Not‑Track” w przeglądarce Użytkownika, zostanie to uwzględnione przez nas i żadne pliki cookie nie zostaną wykorzystane do celów statystycznych.

Rejestrowanie wizyty na stronie internetowej

Podczas każdego dostępu do Internetu tworzone i przetwarzane są protokoły do celów statystycznych:

 • referrer (strona, z której za pośrednictwem odsyłacza Użytkownik przeszedł na stronę oferty internetowej)
 • szukane pojęcia (jeżeli referrer jest wyszukiwarką)
 • adres IP będzie analizowany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy, a w przypadku danych wprowadzanych w formularzu będzie zapisywany w celu ochrony przed spamem.
 • przeglądarki, systemu operacyjnego, zainstalowanej wtyczki i rozdzielczości ekranu
 • czas przebywania na stronach

Wymienione dane przetwarzamy na bazie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO do poniższych celów:

 • zagwarantowania bezproblemowego nawiązania kontaktu z ofertą internetową,
 • zagwarantowania komfortu korzystania z naszej oferty internetowej,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do pozostałych celów administracyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym okresie, jeżeli znane będą konkretne przypadki bezprawnego korzystania. Skasowanie danych nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 6 miesiącach.

Rejestrowanie pobrań

Podczas każdego pobierania z Internetu tworzone i przetwarzane są protokoły do celów statystycznych:

 • referrer (strona, z której za pośrednictwem odsyłacza Użytkownik przeszedł na stronę pobierania)
 • szukane pojęcia (jeżeli referrer jest wyszukiwarką)
 • adres IP (anonimowy) będzie analizowany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy usług internetowych.
 • przeglądarki, systemu operacyjnego, zainstalowanej wtyczki i rozdzielczości ekranu
 • daty pobierania
 • plik cookie i identyfikator sesji, aby uniknąć wielokrotnych obliczeń

Wymienione dane przetwarzamy na bazie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO do poniższych celów:

 • zagwarantowania sprawnego ustanowienia połączenia ze stronami pobierania,
 • zagwarantowania komfortu korzystania z naszych stron pobierania,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • do zoptymalizowania oferty pobierania oraz
 • do pozostałych celów administracyjnych.

Dane są pseudonimizowane, a następnie usuwane, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 90 dniach.

Poszczególne treści naszej obecności w Internecie są udostępniane przy wsparciu Media Asset Management System (system MAM). W niektórych przypadkach w tym celu korzystamy z usługodawców w ramach wykonywania zadania zgodnie z art. 28 RODO; w ten sposób system MAM jest obsługiwany i utrzymywany przez DAM Group GmbH (Tübinger Str. 57, 70178 Stuttgart, Niemcy).

Przekazywanie danych

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobom trzecim, ani do celów komercyjnych, ani do celów niekomercyjnych, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Przekazujemy dane osobowe Użytkownika osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dopuszczalne prawem [jak np. na podstawie artykułu 6 RODO] i wymagane. Częściowo zatrudniamy usługodawców do przewidzianego prawnie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO; więc obecność w Internecie jest utrzymywana przez UEBERBIT GmbH (Rheinvorlandstraße 7, 68159 Mannheim, Niemcy) i obsługiwana przez wyznaczonego hostera. Pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosimy jednakże my. Ponadto częściowo korzystamy z wtyczek innych firm, zaimplementowanych w naszej ofercie internetowej; dokładniejsze informacje zamieszczono poniżej.

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Użytkownika, zebrane przez nas do wyżej wymienionych celów, ew. przekazujemy także innym spółkom działającym w obrębie naszej grupy i koncernu [patrz „Przedsiębiorstwo”]. Transmisja danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia zaprezentowania pełnej oferty naszych usług.

Może chodzić tu także o spółki znajdujące się poza obszarem UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych w spółkach powiązanych.

Ochrona danych podczas korzystania z formularzy kontaktowych

Jeżeli będziemy pytali w sieci o dane osobowe, np.: w ramach formularzy kontaktowych (jak np.: nazwisko, imię, adres czy adres e-mail), wówczas udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Informacji tych używamy tylko do celów handlowych (jak np. wysyłania zamówionych materiałów/informacji). Formularze kontaktowe są dostępne w następujących celach:

 • ogólny kontakt
 • wsparcie przy reklamach i targach
 • tworzenie pakietów analizy reguł i analiz szans sprzedaży
 • tłumaczenie / personalizacja katalogów / broszur
 • Aplikowanie na dostawcę

Wszystkie formularze kontaktowe służą wyłącznie realizacji danego celu. Każdy kontakt, którego nie można jednoznacznie przypisać do zdefiniowanych celów, zostanie przez nas usunięty natychmiast i nie będzie kontynuowany. Przetwarzanie danych osobowych zawartych odbywa się w tym przypadku wyłącznie w celu usunięcia zapytania o kontakt i nie występuje przechowywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. W szczególności wykorzystanie formularza kontaktowego do „ogólnego kontaktu” w celu przesłania aplikacji prowadzi do natychmiastowego usunięcia zapytania. Aplikacje prosimy kierować do nas za pośrednictwem naszego Portalu kariery.

Aby można było przyporządkować zapytanie i na nie odpowiedzieć, konieczne jest podanie w formularzu kontaktowym pewnych danych obowiązkowych. Pozostałe dane można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych koniecznych do kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Po załatwieniu danej sprawy lub po upływie terminu obowiązku przechowywania wymaganego prawem podatkowym i handlowym, skasujemy dane osobowe zgromadzone przez nas, a podane w formularzu kontaktowym.

Raz udzieloną zgodę – np. w celu umożliwienia przesyłania materiału informacyjnego z naszej firmy – można odwołać w każdej chwili bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy użyć odpowiedniego formularza kontaktowego.

Przekazywanie danych

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Użytkownika, zebrane przez nas do wyżej wymienionych celów, ew. przekazujemy także innym spółkom działającym w obrębie naszej grupy i koncernu [patrz „Przedsiębiorstwo”]. Transmisja danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia zaprezentowania pełnej oferty naszych usług.

Może chodzić tu także o spółki znajdujące się poza obszarem UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych w spółkach powiązanych.

Ochrona danych podczas subskrypcji biuletynu

Użytkownik ma możliwość zamówienia biuletynu w różnych miejscach. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody udzielonej w procesie rejestracji Double-Opt-In, zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit a RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG, wyłącznie w związku z zamówieniem i subskrypcją naszego biuletynu, w celu wysyłania informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i innych rzeczach, o których warto wiedzieć o naszej firmie. Zgody na takie przesyłanie można odmówić w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W celu zakończenia subskrypcji danego biuletynu należy użyć linku zawartego w każdym biuletynie.

Proces rejestracji zostanie zapisany ze względu na nasze uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja wysyłki biuletynu i posiadanie dowodu zgody Użytkownika na otrzymywanie biuletynu.

Do celów statystycznych prowadzony jest tracking dotyczący tego, z jakich linków korzysta Użytkownik w biuletynie informacyjnym i odsyłających do akcji związanych z naszą ofertą internetową („Conversion”). Dane te są przetwarzane i pseudonimizowane przez naszego dostawcę usług. Nasz dostawca usług przekazuje nam dane w postaci zagregowanej i zanonimizowanej. Ten pomiar rezultatów odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na optymalizacji i poprawie dostarczania oraz treści biuletynu.

Udostępnione przez Użytkownika dane są wymagane do spersonalizowanego przesyłania biuletynu informacyjnego. Bez tych danych nie możemy uwzględnić zgłoszenia Użytkownika do otrzymywania biuletynu informacyjnego.

Przekazywanie danych

W zakresie wysyłki biuletynu korzystamy z usługodawcy Inxmail GmbH (Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Deutschland), który przetwarza dane Użytkownika w ramach realizacji zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. Tu usługodawca działa wyłącznie na podstawie zobowiązań określonych odpowiednimi umowami.

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Użytkownika, zebrane przez nas do wyżej wymienionych celów, ew. przekazujemy także innym spółkom działającym w obrębie naszej grupy i koncernu [patrz „Przedsiębiorstwo”]. Transmisja danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia zaprezentowania pełnej oferty naszych usług.

Może chodzić tu także o spółki znajdujące się poza obszarem UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych w spółkach powiązanych.

Przechowywanie i kasowanie

Jeśli Użytkownik po wykonanym logowaniu nie zakończy pomyślnie rejestracji w celu wysyłania biuletynu, to jego dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do tego celu, jednak najpóźniej po 3 miesiącach.

W przypadku udanej rejestracji do subskrypcji biuletynu dane będą przechowywane do czasu anulowania przez Użytkownika wysyłki biuletynu i po jego rezygnacji zgodnie z prawnym obowiązkiem przechowywania. Skasowanie spersonalizowanych danych Użytkownika nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 3 latach.

Ochrona danych w kontekście relacji biznesowych

My jako strona umowy z firmą Użytkownika, przetwarzamy dane osobowe dotyczące jego osoby w celu przygotowania oferty, realizacji umowy, do celów księgowych i obliczenia kosztów na podstawie art. 6, ust. 1, s. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO oraz wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych (przykładowo dotyczących prawa podatkowego i handlowego) na podstawie art. 6, ust. 1, s. 1 lit c RODO. Relacja biznesowa powstaje pomiędzy nami i przedsiębiorstwem Użytkownika. W związku z wymogami zewnętrznymi (przykładowo w ramach prawa podatkowego lub celnego) może wystąpić sytuacja porównania danych osobowych Użytkownika z tymi obecnymi na listach opublikowanych przez instytucje.

Ponadto dane mogą być także przetwarzane zgodnie z art. 6, ust. 1 s. 1, lit. f RODO do uprawnionych celów, takich jak wprowadzanie na rynek, wewnętrzne badanie rynku i marketing oraz statystyki wewnętrzne. Uzasadnione interesy dotyczą w szczególności optymalizacji procesów i księgowania kosztów zgodnego z rzeczywistością; będą tu też uwzględnione interesy Użytkownika, należne prawa i wolności podstawowe.

Tylko pod warunkiem, że Użytkownik udzielił nam swojej zgody lub poinformowaliśmy go w wystarczającym stopniu w ramach gromadzenia danych zgodnie z § 7 UWG, będziemy wykorzystywać dane Użytkownika w celu przekazywania mu informacji na temat produktów, usług, imprez i innych informacji dotyczących naszej firmy. Zgody na takie przesyłanie można odmówić w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Informacje o ochronie danych podczas subskrypcji biuletynu można znaleźć tutaj.

Udostępnione przez Użytkownika dane są wymagane do realizacji stosunku umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć umowy z przedsiębiorstwem Użytkownika.

Przekazywanie danych

Dane osobowe Użytkownika będą częściowo przekazywane zewnętrznym usługodawcom (przykładowo doradcom podatkowym, radcom prawnym). Częściowo dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć zewnętrzni usługodawcy sektora IT (w ramach zlecenia na przetwarzanie danych zgodnie z artykułem 28 RODO). Tu usługodawcy działają na podstawie zobowiązań określonych odpowiednimi umowami.

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Użytkownika, zebrane przez nas do wyżej wymienionych celów, ew. przekazujemy także innym spółkom działającym w obrębie naszej grupy i koncernu [patrz „Przedsiębiorstwo”]. Transmisja danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia zaprezentowania pełnej oferty naszych usług.

Może chodzić tu także o spółki znajdujące się poza obszarem UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych w spółkach powiązanych.

Przechowywanie i kasowanie danych

Dane Użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do wyżej wymienionych celów. Dane będą skasowane najpóźniej po zakończeniu stosunku umownego i po upływie ustawowego terminu przechowywania wymaganego prawem cywilnym, handlowym i podatkowym.

Ochrona danych podczas korzystania ze sklepu internetowego

W chronionym obszarze naszej strony internetowej Użytkownik może zarejestrować się i zalogować za pomocą identyfikacji osobistej. Sklep internetowy może być używany poprzez dostęp dla gości, jednak tylko w ograniczonym zakresie.

Rejestrowanie

Podczas każdego korzystania ze sklepu są tworzone i przetwarzane protokoły do celów statystycznych:

 • adres IP
 • przeglądarki, systemu operacyjnego, zainstalowanej wtyczki i rozdzielczości ekranu
 • czas przebywania na stronach
 • logowanie się do sklepu internetowego
 • liczba zapytań o produkty
 • liczba zapytań o ceny poszczególnych produktów
 • liczba złożonych zamówień
 • niewykorzystane / porzucone koszyki zakupów

Wymienione dane przetwarzamy na bazie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO do poniższych celów:

 • zagwarantowania bezproblemowego nawiązania kontaktu z ofertą internetową,
 • zagwarantowania komfortu korzystania z naszej oferty internetowej,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • wykrywania nadużyć oraz
 • do pozostałych celów administracyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym okresie, jeżeli znane będą konkretne przypadki korzystania bezprawnego lub szkodliwego dla biznesu. Skasowanie danych nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 90 dniach.

Rejestracja

Spersonalizowany dostęp do sklepu internetowego otrzymują tylko zarejestrowani już u nas klienci. Wniosek o dostęp został złożony za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego lub poprzez zapytanie skierowane do właściwego doradcy klienta. Po utworzeniu konta w sklepie internetowym klient otrzymuje odpowiednie dane do logowania i od tej chwili może korzystać ze sklepu. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi danymi po zalogowaniu się w sklepie internetowym. Dane niezbędne do rejestracji są przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i usuwane natychmiast, jeśli nie są już konieczne do osiągnięcia celów, jednak najpóźniej 3 lata po zakończeniu umowy.

Możliwy jest również dostęp jako gość, ale oferuje użytkownikowi ograniczone możliwości. Udostępnianie danych osobowych (tytuł, imię i nazwisko, dane kontaktowe) w kontekście dostępu dla gości jest możliwe przez samego użytkownika, ale nie jest obowiązkowe. Do powiązanego partnera handlowego / dystrybutora można składać tylko zapytania. Inne funkcje sklepu internetowego nie są dostępne. Dobrowolnie przekazane dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Skasowanie danych nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 183 dniach.

Funkcje komfortu

Na życzenie klienta można aktywować w sklepie internetowym funkcje komfortu, które wymagają dodatkowego przetwarzania danych w postaci ustawienia plików cookie. Te funkcje komfortu dotyczą głównie logowania w sklepie internetowym, a także korzystania z koszyków z zakupami.

Koszyki sklepowe są przechowywane dla zarejestrowanych użytkowników przez czas nieokreślony i są usuwane tylko przez użytkownika.
Koszyki utworzone przy użyciu dostępu dla gości zostaną usunięte natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 183 dniach.

Transakcje

Wszystkie dane transakcji w sklepie internetowym są rejestrowane i zapisywane:

 • adres IP
 • przeglądarki, systemu operacyjnego, zainstalowanej wtyczki i rozdzielczości ekranu
 • czas przebywania na stronach
 • konto użytkownika
 • zawartość koszyka
 • wykonywanie kontroli dostępności
 • realizacja zamówień

Dane niezbędne do rozliczenia transakcji handlowych są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla realizacji naszych zobowiązań umownych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu spełnienia wymogów prawnych, oraz o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes występuje w następujących celach:

 • zagwarantowania bezproblemowego nawiązania kontaktu ze sklepem internetowym,
 • zapewnienia komfortowego korzystania z naszego sklepu internetowego,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz
 • ochrony przed działaniami szkodliwymi dla prowadzenia biznesu.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych w późniejszym okresie, jeżeli znane będą konkretne przypadki korzystania bezprawnego lub szkodliwego dla biznesu. Skasowanie danych nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu. W przypadku kontroli dostępności ma to miejsce najpóźniej po 2 latach. W przypadku zrealizowanych zamówień dane zostaną przeniesione do systemu ERP najpóźniej po 3 latach i usunięte ze sklepu internetowego. We wszystkich innych przypadkach dane Użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do wyżej wymienionych celów.
Dane będą skasowane najpóźniej po zakończeniu stosunku umownego i po upływie ustawowego terminu przechowywania wymaganego prawem cywilnym, handlowym i podatkowym.

Reklamacje

W sklepie internetowym można składać skargi, śledzić przetwarzanie reklamacji i komunikować się z właściwą osobą kontaktową na naszej stronie. Istnieje dziennik przebiegu reklamacji.

Dane niezbędne do realizacji reklamacji są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu reklamacji i ochrony przed nadużyciami.

Skasowanie danych nastąpi natychmiast po tym, gdy przestaną być wymagane do osiągnięcia danego celu, najpóźniej jednak po 90 dniach od zakończenia reklamacji. Reklamacje w wersji roboczej (status „Projekt”) zostaną usunięte po 28 dniach.

Przekazywanie danych

Dane osobowe Użytkownika będą częściowo przekazywane zewnętrznym usługodawcom (przykładowo doradcom podatkowym, radcom prawnym). Częściowo dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć zewnętrzni usługodawcy sektora IT (w ramach zlecenia na przetwarzanie danych zgodnie z artykułem 28 RODO). Tu usługodawcy działają na podstawie zobowiązań określonych odpowiednimi umowami.

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Użytkownika, zebrane przez nas do wyżej wymienionych celów, ew. przekazujemy także innym spółkom działającym w obrębie naszej grupy i koncernu [patrz „Przedsiębiorstwo”]. Transmisja danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia zaprezentowania pełnej oferty naszych usług.

Może chodzić tu także o spółki znajdujące się poza obszarem UE/EOG. Zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych w spółkach powiązanych.

Ochrona danych podczas analizy internetowej

Nasza strona korzysta z metod analizy internetowej. Analiza internetowa pozwala nam analizować i optymalizować efektywność strony oraz dostosowywać ją do potrzeb użytkowników.

Przy każdych odwiedzinach strony są generowane i przetwarzane statystyki w celu analizy odwiedzin witryny.

Wymienione dane przetwarzamy na bazie naszych uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO do poniższych celów:

 • pomiar efektywności strony,
 • analiza interakcji użytkownika ze stroną internetową,
 • do optymalizacji struktury strony oraz
 • dostosowanie oferty do potrzeb użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć w podrozdziale „Analiza statystyk serwisów WWW z aplikacją Google Analytics” w rozdziale „Wtyczki na stronie internetowej” (patrz poniżej).

Ochrona danych w zakresie korzystania z procedur marketingu online

Google Double Click

Używamy Google Double Click do wyświetlania reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google. Korzystanie z sieci reklamowej Google powinno pozwolić nam na ukierunkowane adresowanie użytkowników oraz wyświetlać reklamy tylko wtedy, gdy występuje rzeczywiste zainteresowanie użytkownika.

Aby to osiągnąć, Google będzie kodować podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych, w których aktywna jest sieć reklamowa Google. Ten kod przechowuje plik cookie na urządzeniu użytkownika. Ten plik cookie zawiera informacje o odwiedzanych stronach internetowych oraz o zawartości tam oglądanej. Ponadto ten plik cookie gromadzi i przechowuje zarówno informacje techniczne o używanym oprogramowaniu (przeglądarce, systemie operacyjnym), jak i dodatkowe informacje o czasie spędzonym na odwiedzinach oraz o innym wykorzystaniu danych stron internetowych. Twój adres IP będzie zazwyczaj skrócony i wysłany na serwer Google. Na podstawie zebranych informacji Google może kierować reklamy na swoją sieć reklamową na podstawie profilu użytkownika.

Dane wykorzystywane przez sieć reklamową Google są przetwarzane w formie pseudonimizowanej, przesyłane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA i zapewnia zgodność z odpowiednimi poziomami ochrony danych według standardów europejskich (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Więcej informacji na temat obsługi danych o użytkowniku można znaleźć w Polityce prywatności Google dotyczącej sieci reklamowej Google na stronie policies.google.com/technologies/ads [strona zewnętrzna].

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest ukierunkowane wykorzystanie reklam do potencjalnie zainteresowanych użytkowników.

Google AdWords

Używamy Google AdWords do reklamowania się za pośrednictwem sieci reklamowej Google. Korzystanie z sieci reklamowej Google ma pozwolić nam na ukierunkowane odwoływanie się do użytkowników i wyświetlanie reklam tylko wtedy, gdy użytkownik jest rzeczywiście zainteresowany. Przetwarzanie danych w celu wyświetlania reklam w sieci reklamowej Google odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Google. Więcej informacji o tym przetwarzaniu danych przez Google można uzyskać na stronie (https://policies.google.com/technologies/ads) [strona zewnętrzna].

ADEX/Aumago

Korzystamy z procedury Aumago GmbH do wstawiania ukierunkowanej reklamy w przypadku potencjalnie zainteresowanych użytkowników. Dostawcą jest Aumago GmbH, Savignyplatz 9/10, 10623 Berlin. W celu wstawiania reklam, Aumago GmbH stosuje tzw. pliki cookie. W pliku cookie są gromadzone anonimowe dane o użytkowaniu w postaci identyfikatorów plików cookie oraz identyfikatorów reklamowych bez adresów IP. Aumago wykorzystuje te informacje do kierowania bardziej targetowanych i opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Aumago GmbH udostępnionej na stronie www.aumago.com/impressum/ [strona zewnętrzna].

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest ukierunkowane wykorzystanie reklam do potencjalnie zainteresowanych użytkowników.

Zawsze możesz zgłosić sprzeciw wobec odpowiedniego śledzenia plików cookie. Jest to możliwe poprzez link www.theadex.com/privacy-opt-out/ [strona zewnętrzna]. Powoduje to utworzenie pliku cookie typu „opt-out” (rezygnacji). Plik cookie opt-out zakłada, że ustawienia w przeglądarce nie uniemożliwiają przechowywania plików cookie lub że plik cookie opt-out jest usuwany. Po usunięciu plików cookie opt-out należy powtórzyć sprzeciw.

Wtyczki na stronie internetowej

Na naszej stronie korzystamy z różnych wtyczek innych dostawców usług, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.

Analiza statystyk serwisów WWW z aplikacją Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia), zwane dalej „Google”. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookies” (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje zebrane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej (wraz ze skróconym adresem IP) przekazywane są do serwera firmy Google LLC w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, opracowywania raportów na temat aktywności na stronie dla administratorów oraz przygotowania kolejnych usług związanych z korzystaniem ze stron i Internetu. W razie potrzeby Google przekazuje te informacje osobom trzecim, jeżeli pozwalają na to przepisy prawne lub gdy strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie firmy Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Użytkownika z innymi danymi firmy Google LLC.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie danych przez Google Analytics, instalując tzw. add-on w przeglądarce. W tym celu można skorzystać z poniższego linku, który przenosi na stronę Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout [strona zewnętrzna].

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej po 14 miesiącach.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Ochrony Danych na google.pl: Przejrzystość oraz Możliwości wyboru i Warunki ochrony danych.

Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta ponadto z usługi Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami strony internetowej przy użyciu interfejsu. Operatorem Google Tag Manager jest firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager służy tylko do implementacji znaczników. Oznacza to: nie są tu używane pliki cookie ani rejestrowane dane osobowe. Google Tag Manager generuje inne znaczniki, które rejestrują w niektórych przypadkach dane. Google Tag Manager nie wykorzystuje jednak tych danych. Ewentualna dezaktywacja dokonana na poziomie domeny lub plików cookie dotyczy ona wszystkich znaczników śledzących, o ile ich implementacja nastąpiła przy użyciu usługi Google Tag Manager.

Korzystając z tych stron Użytkownik wyraża zgodę na rejestrację, przetwarzanie i wykorzystywanie pobranych danych oraz wprowadzonych przez niego danych osobowych udostępnionych przez firmę Google. Warunki korzystania z Google Tag Manager można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html [strona zewnętrzna].

Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Ochrony Danych na google.pl: Przejrzystość oraz Możliwości wyboru i Polityka prywatności.

Google Maps

W celu ułatwienia dojazdu zapewniamy możliwość skorzystania z map Google w celu odwzorowania map i przygotowania planów dojazdu. Operatorem systemu map Google jest firma Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Te strony zostaną odpowiednio wyróżnione dla Użytkownika.

Korzystając z tych stron Użytkownik wyraża zgodę na rejestrację, przetwarzanie i wykorzystywanie pobranych danych oraz wprowadzonych przez niego danych osobowych udostępnionych przez firmę Google. Warunki korzystania z map Google znajdują się na stronie www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [strona zewnętrzna].

Szczegółowe informacje można znaleźć w Centrum Ochrony Danych na google.pl: Przejrzystość oraz Możliwości wyboru i Polityka prywatności.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek strony YouTube prowadzonej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na jedną z naszych stron z wtyczką YouTube nastąpi połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzyma informację, na którą z naszych stron wszedł Użytkownik. Po zalogowaniu na konto YouTube Użytkownik zezwala stronie YouTube na analizę historii przeglądania i przyporządkowanie Użytkownika bezpośrednio do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Dalsze informacje dotyczące postępowania z danymi Użytkowników znajdują się w deklaracji dotyczącej ochrony danych YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [strona zewnętrzna].

Twitter

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach za pomocą rozwiązania „Kliknij, aby aktywować” i są aktywowane po ich uruchomieniu. Usługi te dostarcza firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W wyniku korzystania z serwisu Twitter i funkcji „podaj dalej” odwiedzane przez użytkownika strony internetowe zostają powiązane z jego kontem w serwisie Twitter i są pokazywane innym użytkownikom. Do Twittera przekazywane są także dane. Informujemy, iż jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat podano w deklaracji dotyczącej ochrony danych serwisu Twitter na stronie https://twitter.com/privacy [strona zewnętrzna]. Ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych na portalu Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie http://twitter.com/account/settings [strona zewnętrzna].

Facebook

Na naszej stronie internetowej zintegrowany jest link do sieci Facebook. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych po naciśnięciu linku jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zwracamy uwagę, że jako dostawca linku nie mamy wiedzy o wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. Więcej informacji na ten temat podano w deklaracji dotyczącej ochrony danych serwisu Facebook na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ [strona zewnętrzna].

LinkedIn

Ta strona internetowa oferuje link do LinkedIn. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych po kliknięciu linku jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Zwracamy uwagę, że jako dostawca linku nie mamy wiedzy o wykorzystywaniu danych osobowych przez LinkedIn. Dalsze informacje dotyczące postępowania z danymi Użytkowników znajdują się w deklaracji dotyczącej ochrony danych LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [externe Seite].

XING/Kununu

Nasza strona internetowa oferuje link do sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Zwracamy uwagę, że nie mamy wiedzy o wykorzystywaniu danych osobowych przez XING. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w deklaracji dotyczącej ochrony danych XING na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [strona zewnętrzna].

VK.COM (poprzednio Vkontakte)

Na naszej stronie internetowej oferujemy częściowe linki do sieci VK.COM. Dostawcą jest VKontakte Ltd., prem. 1-N, bld. 12-14, Lit. A, Khersonskaya st., St. Petersburg, Rosja, 191024. Zwracamy uwagę, że nie mamy wiedzy o sposobie, w jaki dane osobowe są wykorzystywane przez VKontakte Ltd. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w deklaracji dotyczącej ochrony danych VKontakte Ltd. na stronie: http://vk.com/privacy[strona zewnętrzna].

Prawa Użytkowników

Niniejszym informujemy, że zgodnie artykułem 15 i kolejnymi RODO Użytkownik, pod określonymi tym aktem warunkami, ma w stosunku do nas prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone oraz do ich poprawiania lub kasowania albo ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 77 RODO, Użytkownik ma też prawo do wniesienia zażalenia do instytucji nadzorującej ochronę danych, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych. Jeżeli przetwarzanie opiera się na postanowieniach art. 6, ust. 1, lit. a RODO lub art. 9, ust. 2, lit. a RODO (zgodzie), Użytkownik ma prawo do odwołania tej zgody w każdej chwili, bez naruszania legalności przetwarzania odbywającego się na podstawie takiej zgody.

Prawo dostępu do informacji, art. 15 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania informacji na temat tego czy i w jakim stopniu przetwarzane są jego dane osobowe (w szczególności na temat celu przetwarzania, odbiorcy danych, czasu ich przechowywania itp.).

Prawo do sprostowania, art. 16 RODO

Użytkownik ma prawo do żądania poprawy swoich zapisanych danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Obejmuje to również prawo do uzupełniania poprzez składanie uzupełniających deklaracji lub informacji.

Prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy dane nie są konieczne do celów, do jakich je zgromadzono lub należy je usunąć, ponieważ taki jest obowiązek prawny. W pojedynczych przypadkach prawo to może być jednak wykluczone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jest to możliwe wówczas, gdy takie dane były zarejestrowane nieprawidłowo lub przetwarzanie danych odbywało się w sposób bezprawny. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane można przetwarzać tylko w bardzo ograniczonej liczbie przypadków.

Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO

Użytkownik ma prawo do zażądania wydania dotyczących go danych w typowym formacie elektronicznym możliwym do odczytu maszynowego jemu lub mianowanej przez niego osobie odpowiedzialnej, jeżeli Użytkownik sam te dane przygotował.

Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO

Użytkownik ma w każdej chwili prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych zawsze ze skutkiem na przyszłość, o ile przetwarzanie tych danych odbywa się w celu zachowania uprawnionych interesów (por. art. 6, ust. 1 lit. e, f RODO). W przypadku wyrażenia sprzeciwu nastąpi kontrola, czy istnieją ustawowe warunki do przetwarzania danych użytkownika oraz, o ile tak nie jest, zaprzestania każdego dalszego przetwarzania danych użytkownika.

Prawo do złożenia zażalenia do instytucji nadzorującej ochronę danych, art. 77 RODO

Użytkownik ma prawo zwrócenia się w każdej chwili do odpowiedzialnej instytucji nadzorczej Unii Europejskiej lub któregoś z Państw Członkowskich w przypadku ewentualnych wykroczeń przeciwko przepisom ochrony danych.

Dane kontaktowe do właściwego organu nadzorczego:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
tel.: 0711/615541-0
fax: 0711/615541-15
e-mail: poststelle(at)lfdi.bwl.de

Zmiana naszych warunków ochrony danych

Zastrzegamy sobie możliwość dostosowania co pewien czas deklaracji dotyczącej ochrony danych, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian naszych usług zawartych w deklaracji dotyczącej ochrony danych. Przy ponownej wizycie Użytkownika obowiązuje zawsze aktualnie pokazywana informacja dotycząca ochrony danych.

Kontakt do pełnomocnika ds. ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika można się zwrócić bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, który jest do dyspozycji wraz ze swoim zespołem także w przypadku próśb o udzielenie informacji, wniosków lub zażaleń.

Rheinmetall AG
Datenschutzbeauftragter
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
dsb-rhag@rheinmetall.com

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.