jumpToMain

Podkładki oporowe PAW

29245

Główna funkcja:

 • przejmowanie i przekazywanie sił osiowych pochodzących z jednego kierunku
 • ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
 • zapewnianie dokładności prowadzenia osiowego przez cały okres żywotności eksploatacyjnej

 

Podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® PAW dostępne są w dwóch grupach materiałowych:

 • grupa materiałowa P1 - aplikacje bezkonserwacyjne, bezsmarowe
 • grupa materiałowa P2 - aplikacje niskokonserwacyjne, smarowane
   

Kiedy warto zastosować podkładki oporowe P1?

 • jeżeli smarowanie (olejem, smarem) jest niemożliwe lub niedozwolone
 • w temperaturach roboczych w przedziale -200°C bis 280°C
 • przy szybkościach ślizgu niskich do średnich, w zależności od typu materiału od maks. 0,8m/s do maks. 2m/s
 • jeżeli występują duże obciążenia osiowe. W przeciwieństwie do tulei kołnierzowej podkładka oporowa udostępnia praktycznie 100% swoich powierzchni nośnych, dzięki czemu przenosi wyższe obciążenia osiowe
 

Kiedy warto zastosować podkładki oporowe P2?

 • gdy jest przewidziane smarowanie (olejem, smarem)
 • gdy wymagane są większe szybkości ślizgu (do 3,3m/s)
 • przy podwyższonym obciążeniu wstrząsami wzgl. podwyższonym obciążeniu krawędziowym
 • przy dokładnej płaszczyznowości wskutek obróbki skrawaniem (nie P20 i P202)

Zasadnicze zalety podkładek oporowych z grupy P1 wzgl. P2:

 • niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową
 • bardzo prosty montaż
 • niski współczynnik tarcia
 • wysoka odporność chemiczna
19808

Wskazówka

Należy uwzględnić przedział temperatur roboczych od -40°C do 110°C! W razie potrzeby podkładki oporowe należy zabezpieczyć przed wykonywaniem ruchu razem z innymi częściami. Jest to możliwe przez ich przynitowanie, przyśrubowanie, przyklejenie czy zastosowanie innych środków konstrukcyjnych.
Online Katalog