jumpToMain

Taśmy i prowadnice ślizgowe PAS

29242

Taśmy KS PERMAGLIDE® są dostępne jako przycinane pasy materiału. Z pasów takich można wykonywać elementy ślizgowe o najróżniejszych formach.

Wykonywane z taśm prowadnice ślizgowe spełniają następujące funkcje główne

  • przejmowanie i przekazywanie sił działających prostopadle do powierzchni bieżnej
  • ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
  • zapewnianie dokładności prowadzenia osiowego przez cały okres żywotności eksploatacyjnej
     

Taśmy KS PERMAGLIDE® PAW dostępne są w dwóch grupach materiałowych:

  • grupa materiałowa P1 - aplikacje bezkonserwacyjne, bezsmarowe
  • grupa materiałowa P2 - aplikacje niskokonserwacyjne, smarowane
     

Informacje o zaletach i grupach materiałowych najlepiej przystosowanych do konkretnych aplikacji są zawarte w rozdziałach dotyczących tulei walcowych, tulei kołnierzowych i podkładek oporowych.

Online Katalog