jumpToMain

Łożyskowanie tłoczysk w cylindrach pneumatycznych

Branża: transportowa, automatyzacyjna, technika napędowa, przemysł maszynowy, technika manipulacyjna, instalacje sprężonego powietrza

29509
produkt:
Funkcja
Cylindry pneumatyczne stosuje się jako napędy ruchów liniowych np. w technice transportowej i maszynowej. Istnieją cylindry pneumatyczne jedno- i obustronnego działania. Siła tłoczyska działa więc albo w jednym, albo w obu kierunkach osiowych. Podczas stosowania siłownika pneumatycznego tłoczysko nie może szarpać.

Podczas stosowania siłownika pneumatycznego tłoczysko nie może szarpać. Przy wysuniętym tłoczysku drgania powinny być tłumione. 

Łożyskowanie przy użyciu łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P200
W cylindrach pneumatycznych tuleje KS PERMAGLIDE® P200 stosuje się jako łożyska prowadzące tłoczysko. Łożyska ślizgowe są uszczelnione i są wstępnie smarowane smarem.
Posiadają one kieszenie smarowe w powierzchni bieżnej. Zapewnia im to samosmarowność przez cały okres żywotności eksploatacyjnej. Środek smarny zapewnia niski i stały współczynnik tarcia, w przez to spokojny i równy ruch liniowy. Łożysko zapewnia wysoką dokładność prowadzenia nawet w zmiennych warunkach pracy. Dzięki swojej strukturze do tej aplikacji nadaje się bardzo dobrze materiał P200. Na łożysko działają duże siły poprzeczne, silne wibracje oraz niekiedy duże szybkości. Dzięki swojej ekstremalnej obciążalności i doskonałej zdolności tłumienia materiał P200 długotrwale spełnia swoje zadania jako precyzyjne łożysko prowadzące.

Zaleta: niezawodne łożyskowanie z zastosowaniem łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P200

 • niskokonserwacyjna praca ze smarowaniem
 • wysoka wytrzymałość na zużycie
 • stały i niski współczynnik tarcia
 • dobre właściwości wytłumiające
 • niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
 • nie zawiera ołowiu
 • spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE (RoHS II)
 

 

Opis zastosowania

Cylinder pneumatyczny składa się z cylindrycznej obudowy i ruchomego tłoczyska. Cylindry o działaniu jednostronnym są przeważnie dodatkowo wyposażone w sprężynę cofającą.

Wymagania stawiane cylindrom pneumatycznym wzgl. łożyskom w cylindrach pneumatycznych

 • niezawodność działania
 • długowieczność
 • wytrzymałość na zużycie
 • brak konieczności późniejszego smarowania
 • spokojny ruch tłoczyska
 • amortyzacja drgań

Dane techniczne

 • Temperatura robocza do 130°C
 • Szybkość ślizgu do 6 m/s
 • Średnica tłoka od Ø30 mm do Ø110 mm
 • Skok od 25 mm do 500 mm

Cylindry pneumatyczne były m. in. stosowane w następujących aplikacjach:

 • Obróbka blach: skrawanie, wykrawanie, formowanie, gięcie, prasowanie, wytłaczanie, montowanie, nitowanie, łączenie dociskowe, zaciskanie, wtłaczanie
 • Technika transportowa: sortowanie, przenoszenie, podnoszenie, opuszczanie
 • Systemy mocujące
 • Technologia formowania wtryskowego
 • Jednostki zamykające: otwieranie i zamykanie klap
 • Technika automatyzacyjna
 • Przemysł maszynowy
 • Linie montażowe
 • Linie opakowaniowe
Download
Informacje o produkcie
Kontakt