jumpToMain

Łożyska kafarów i wiertnic

Branża: maszyny budowlane, budownictwo lądowe

29512
Stosowane produkty
Funkcja
Kafary i wiertnice muszą pracować niezawodnie. Na budowach przeguby ich prowadnic i punkty łożyskowania są narażone na wpływy niekorzystnych czynników, takich jak silne wahania temperatury, wilgoć i brud. Podczas pracy kafarów łożyska obciążane są przez uderzenia i wstrząsy.
 
Łożyskowanie z użyciem tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P20 i podkładek oporowych P20
W ramach zrealizowanej aplikacji sworznie łożyska wahliwego pracują w dwóch tulejach KS PERMAGLIDE® P20. Między ramionami przegubu znajdują się dwie podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® P20. Łożyska ślizgowe wyrównują błędy zbieżności zespawanych zgrubnie przegubów. Polimerowa warstwa ślizgowa materiału KS PERMAGLIDE® P20 jest niewrażliwa na działanie ciśnień krawędziowych.
We współdziałaniu ze środkiem smarnym tworzywa sztuczne zapewnia tej aplikacji dobrą zdolność tłumienia wibracji i wstrząsów. Osłabia to siłę wstrząsów docierających do koparki. Dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych PERMAGLIDE® P20 miejsce łożyskowania działa niezawodnie mimo trudnych warunków eksploatacji.

Zalety łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P20

  • niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
  • niska wrażliwość na obciążenia krawędziowe
  • dobre właściwości wytłumiające
  • wysoka wytrzymałość na zużycie
  • niewrażliwość na brud
  • niewrażliwość na wilgoć i wodę dzięki małej skłonności do pęcznienia
  • zakres temperatur stosowania od -40 °C do 110 °C
  • niskokonserwacyjna praca ze smarowaniem
Opis materiału
Materiał KS PERMAGLIDE® P20 to niskokonserwacyjny, zawierający ołów, wysokowytrzymały materiał łożysk ślizgowych. Materiał ten jest przystosowany do stosowania w warunkach smarowania stałym lub płynnym środkiem smarnym. Ten wielowarstwowy materiał kompozytowy charakteryzuje się wysoką sztywnością, długowiecznością i odpornością na drgania i wibracje. Decydujące znaczenie z punktu widzenia tych właściwości ma system warstw ślizgowych złożony z fluorku poliwinylidenu (PVDF), politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz ołowiu. Ten odporny na abrazję materiał sprawdził się już wielokrotnie w aplikacjach przemysłowych.
W wersji standardowej materiał P20 posiada kieszenie smarowe zgodne z wymogami normy ISO 3547. Łożyska są dostępne w stanie przygotowanym do montażu w wymaganych wymiarach i wariantach konstrukcyjnych. Poza tym dostępne są warianty o zmienionej grubości ściany, przystosowane do regeneracji bez demontażu, a także warianty z gładką powierzchnią do zastosowań hydrodynamicznych.
Opis zastosowania
Kafary służą do wbijania w podłoże rur, słupów czy poręczy drogowych. Wiertnic używa się do wierceń w budownictwie specjalnym, przy budowie tuneli, budowie kanałów, wierceniach geotermalnych czy wykonywaniu studni.
W przypadku łączonych systemów kafarowo-wiertniczych na jednej i tej samej prowadnicy teleskopowej montuje się albo młot hydrauliczny, albo zespół wiertniczy. Prowadnica jest zamocowania do wysięgnika koparki hydraulicznej. Młot hydrauliczny lub zespół wiertniczy przesuwa się po prowadnicy do góry i na dół. Łącznik między prowadnicą i koparką jest elementem przegubowym. Dzięki temu prowadnicę można przemieszczać bocznie dzięki możliwości swobodnego wykonywania ruchów wahliwych i obrotowych.
Opis łożyska przegubowego
Łożyska przegubowe to ruchome elementy łożyskowe na bazie łożysk ślizgowych. Łożyska przegubowe umożliwiają wykonywanie ruchów wahliwych, obrotowych i przechylnych, a także przenoszą siły statyczne i dynamiczne. Zależnie od aplikacji stosuje się bezkonserwacyjne lub wymagającego okresowego smarowania łożyska ślizgowe.
 
Cieszymy się na Twoje bezpośrednie zapytanie.
Informacje o produktach
Passion for Technology.
Kontakt

Rudolf-Diesel-Straße 9

71732 Tamm

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7141 - 8661-434

Telefaks: +49 (0) 7141 - 8661-430

info@ms-motorservice.de
© 2023 KS Permaglide ®