jumpToMain

Łożyska kafarów i wiertnic

Branża: maszyny budowlane, budownictwo lądowe

93829
Zalecane produkty
Funkcja
Kafary i wiertnice muszą pracować niezawodnie. Wskutek stosowania na zewnątrz na budowach przeguby prowadnic i punkty łożyskowania prowadnic są narażone na wpływy niekorzystnych czynników, takich jak silne wahania temperatury, wilgoć i brud. Podczas pracy kafarów łożyska obciążane są przez uderzenia i wstrząsy.
 
Łożyskowanie z użyciem tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P2 i podkładek oporowych P2
Przy takim zastosowaniu sworznie łożyska wahliwego pracują w dwóch tulejach łożyska ślizgowego. Między ramionami przegubu znajdują się dwie podkładki oporowe. Materiał KS Permaglide® P200 jest zalecany do tulei łożysk ślizgowych i podkładek oporowych.
Łożyska ślizgowe wyrównują wady zbieżności zgrubnie spawanej konstrukcji.
W połączeniu ze smarowaniem smarem stałym warstwa ślizgowa ma działanie tłumiące, co znacznie zmniejsza drgania i wstrząsy koparki hydraulicznej.

Zalety łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P200

  • niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
  • Niewrażliwość na obciążenia krawędziowe
  • dobre właściwości wytłumiające
  • wysoka wytrzymałość na zużycie
  • niewrażliwość na brud
  • Niska absorpcja wilgoci
  • zakres temperatur stosowania od -40 °C do 110 °C
  • niskokonserwacyjna praca ze smarowaniem
  • nie zawiera ołowiu
  • spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE (RoHS II)
Opis zastosowania
Kafary służą do wbijania w podłoże rur, słupów czy poręczy drogowych. Wiertnic używa się do wierceń w budownictwie specjalnym, przy budowie tuneli, budowie kanałów, wierceniach geotermalnych czy wykonywaniu studni.
W przypadku łączonych systemów kafarowo-wiertniczych na jednej i tej samej prowadnicy teleskopowej montuje się albo młot hydrauliczny, albo zespół wiertniczy. Prowadnica jest zamocowania do wysięgnika koparki hydraulicznej. Młot hydrauliczny lub zespół wiertniczy przesuwa się po prowadnicy do góry i na dół. Łącznik między prowadnicą i koparką jest elementem przegubowym. Dzięki temu prowadnicę można przemieszczać bocznie dzięki możliwości swobodnego wykonywania ruchów wahliwych i obrotowych.
Opis łożyska przegubowego
Łożyska przegubowe to ruchome elementy łożyskowe na bazie łożysk ślizgowych. Łożyska przegubowe umożliwiają wykonywanie ruchów wahliwych, obrotowych i przechylnych, a także przenoszą siły statyczne i dynamiczne. Zależnie od aplikacji stosuje się bezkonserwacyjne lub wymagającego okresowego smarowania łożyska ślizgowe.
 
Download
Informacje o produkcie
Kontakt