Łożyska kafarów i wiertnic

Branża: maszyny budowlane, budownictwo lądowe

Stosowane produkty

Walcowa tuleja łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® typu PAP … P20

Podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® typu PAW … P20

Funkcja

Kafary i wiertnice muszą pracować niezawodnie. Na budowach przeguby ich prowadnic i punkty łożyskowania są narażone na wpływy niekorzystnych czynników, takich jak silne wahania temperatury, wilgoć i brud. Podczas pracy kafarów łożyska obciążane są przez uderzenia i wstrząsy.

Łożyskowanie z użyciem tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P20 i podkładek oporowych P20

W ramach zrealizowanej aplikacji sworznie łożyska wahliwego pracują w dwóch tulejach KS PERMAGLIDE® P20. Między ramionami przegubu znajdują się dwie podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® P20. Łożyska ślizgowe wyrównują błędy zbieżności zespawanych zgrubnie przegubów. Polimerowa warstwa ślizgowa materiału KS PERMAGLIDE® P20 jest niewrażliwa na działanie ciśnień krawędziowych.
We współdziałaniu ze środkiem smarnym tworzywa sztuczne zapewnia tej aplikacji dobrą zdolność tłumienia wibracji i wstrząsów. Osłabia to siłę wstrząsów docierających do koparki. Dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych PERMAGLIDE® P20 miejsce łożyskowania działa niezawodnie mimo trudnych warunków eksploatacji.

Zalety łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P20

 • niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
 • niska wrażliwość na obciążenia krawędziowe
 • dobre właściwości wytłumiające
 • wysoka wytrzymałość na zużycie
 • niewrażliwość na brud
 • niewrażliwość na wilgoć i wodę dzięki małej skłonności do pęcznienia
 • zakres temperatur stosowania od -40 °C do 110 °C
 • niskokonserwacyjna praca ze smarowaniem

Opis materiału

Materiał KS PERMAGLIDE® P20 to niskokonserwacyjny, zawierający ołów, wysokowytrzymały materiał łożysk ślizgowych. Materiał ten jest przystosowany do stosowania w warunkach smarowania stałym lub płynnym środkiem smarnym. Ten wielowarstwowy materiał kompozytowy charakteryzuje się wysoką sztywnością, długowiecznością i odpornością na drgania i wibracje. Decydujące znaczenie z punktu widzenia tych właściwości ma system warstw ślizgowych złożony z fluorku poliwinylidenu (PVDF), politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz ołowiu. Ten odporny na abrazję materiał sprawdził się już wielokrotnie w aplikacjach przemysłowych.
W wersji standardowej materiał P20 posiada kieszenie smarowe zgodne z wymogami normy ISO 3547. Łożyska są dostępne w stanie przygotowanym do montażu w wymaganych wymiarach i wariantach konstrukcyjnych. Poza tym dostępne są warianty o zmienionej grubości ściany, przystosowane do regeneracji bez demontażu, a także warianty z gładką powierzchnią do zastosowań hydrodynamicznych.


Opis zastosowania


Kafary służą do wbijania w podłoże rur, słupów czy poręczy drogowych. Wiertnic używa się do wierceń w budownictwie specjalnym, przy budowie tuneli, budowie kanałów, wierceniach geotermalnych czy wykonywaniu studni.
W przypadku łączonych systemów kafarowo-wiertniczych na jednej i tej samej prowadnicy teleskopowej montuje się albo młot hydrauliczny, albo zespół wiertniczy. Prowadnica jest zamocowania do wysięgnika koparki hydraulicznej. Młot hydrauliczny lub zespół wiertniczy przesuwa się po prowadnicy do góry i na dół. Łącznik między prowadnicą i koparką jest elementem przegubowym. Dzięki temu prowadnicę można przemieszczać bocznie dzięki możliwości swobodnego wykonywania ruchów wahliwych i obrotowych.

Opis łożyska przegubowego

Łożyska przegubowe to ruchome elementy łożyskowe na bazie łożysk ślizgowych. Łożyska przegubowe umożliwiają wykonywanie ruchów wahliwych, obrotowych i przechylnych, a także przenoszą siły statyczne i dynamiczne. Zależnie od aplikacji stosuje się bezkonserwacyjne lub wymagającego okresowego smarowania łożyska ślizgowe.

Cieszymy się na Twoje bezpośrednie zapytanie.
Kliknij tutaj

Informacje o produktach

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.