jumpToMain

Łożyskowanie lamel w klapach przeciwpożarowych

Branża: technika pożarnicza, systemy techniczne budynków

29545
Zastosowany produkt:
Funkcja

Klapy przeciwpożarowe muszą działać niezawodnie. W razie pożaru lamele klapy przeciwpożarowej muszą się bezproblemowo i lekko otwierać.

Różne wpływy otoczenia, takie jak wysoka czy niska temperatura, brud i pył nie mogą ujemnie wpływać na sprawność lamel. Zarówno częste, jak i rzadkie używanie nie może ograniczać swobody ruchu klapy; musi być też wykluczone jej zacięcie wskutek korozji, osadów brudu i wpływów temperatury.

Łożyskowanie przy użyciu tulei KS PERMAGLIDE® P10

Problem ułożyskowania lamel klap przeciwpożarowych rozwiązano z zastosowaniem par łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P10.

Bezkonserwacyjne łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® P10 zapobiegają korozji systemu łożyskowania oraz zamarzaniu czy spowodowanemu wysokimi temperaturami wyciekaniu środka smarnego. Luz łożyskowy nie może być przy nadmiernie redukowany, np. przez działanie wysokich temperatur, ponieważ może to powodować zacinanie lamel.

Zastosowanie łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P10 gwarantuje niezawodne działanie klapy przeciwpożarowej, nawet po dłuższym okresie użytkowania.

Zaleta: niezawodne działanie układu łożyskowania przez zastosowanie łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P10
 • odporność na wpływy temperatury, brudu i pyłu
 • bezkonserwacyjność, także przy częstym lub bardzo rzadkim używaniu
 • ochrona przed korozją
Zastosowanie łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P10 w klapach przeciwpożarowych

Łożyskowanie punktów obrotu lamel: Tuleje KS PERMAGLIDE® w gnieździe lamel
KS PERMAGLIDE® P10 – trwałe i niezawodne

 

Opis materiału
 • Uniwersalny materiał na łożyska ślizgowe bezsmarowe i smarowane,
 • wysoka sztywność,
 • długowieczność,
 • wysoka odporność chemiczna,
 • dobre właściwości pracy w warunkach awaryjnych
 • Materiał: brąz ołowiowy nanoszony metodą spiekową na stalowy grzbiet, redukujące tarcie dodatki PTFE i ołów.
KS PERMAGLIDE P10® zapewnia w porównaniu z bezołowiowymi łożyskami ślizgowymi następujące zalety:
 • wyższa przewodność termiczna
 • dobra odporność chemiczna
 • dobra jakość przenoszenia materiału ślizgowego na element współpracujący
 • dobra jakość pasywizacji elementu współpracującego
 • niewrażliwość na ciśnienie krawędziowe

  Ten system warstw ślizgowych zapewnia doskonałą ochronę przed korozją szczególnie w wilgotnym otoczeniu. Poza tym ołów i PTFE charakteryzują się niezwykle niską zdolnością absorpcji. Zapobiega to przyjmowaniu z otoczenia płynów oraz pęcznieniu materiałów i uszkodzeniom chemicznym elementów współpracujących. To z kolei oznacza stabilność wymiarów i optymalną ochronę przed korozją w ramach aktualnego zastosowania.
Opis zastosowania

W normalnej sytuacji lamele klapy przeciwpożarowej są zamknięte i nie są otwierane nigdy względnie otwierają się bardzo rzadko.

Klapy przeciwpożarowe instaluje się w systemach wentylacji budynków jako elementy uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez przewód wentylacyjny. W celu usunięcia trujących dymów w przypadku pożaru klapy przeciwpożarowej są otwierane. Klapy pożarowe określone są częściowo jako element mający wpływ na bezpieczeństwo w § 14 wzorcowej ustawy budowlanej. Klapy przeciwpożarowe używane są także do normalnej wentylacji budynków.

29491
29503
(zdjęcie przykładowe)
Chętnie sporządzimy indywidualną ofertę!
Informacje o produktach
Szczegółowa informacja o produkcie