jumpToMain

Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE®: Łożyskowanie przegubów przechylnych kabin pojazdów użytkowych

Branża: przemysł maszynowy, budowa urządzeń

produkt

Funkcja

W celu uzyskania dostępu do znajdującego się pod kabiną silnika pojazdu użytkowego, np. ciężarówki, konieczne jest przechylenie tej kabiny do przodu. Przegub przechylny kabiny kierowcy jest w tym celu przeważnie ułożyskowany w dwóch łożyskach ślizgowych.

Nawet jeżeli przegub przechylny nie jest przez dłuższy czas używany, musi zachować lekkobieżność. Podczas jazdy przegub przechylny jest ciągle narażany na wstrząsy i wibracje. Grozi to korozją cierną łożysk ślizgowych.

W przypadku tej aplikacji mogą być zamontowane tuleje łożysk ślizgowych KS Permaglide® P200. Zastosowanie tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® eliminuje korozję cierną.

Z każdej strony osi odchylnej znajduje się jedno łożysko ślizgowe. W celu zapewnienia łatwego montażu tuleje łożysk ślizgowych zostały wtłoczone w tuleje iglicowe i obustronnie wyposażone w uszczelki. Przed montażem łożyska ślizgowe zostały nasmarowane. Zapas środka smarnego wystarcza na cały okres ich eksploatacji. W przypadku tego zastosowania szybkość ślizgu i temperatura są wartościami pomijalnymi.

29578
Łożyskowanie przy użyciu tulei łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® typu PAP … P200

Zaleta: niezawodne działanie układu łożyskowania przez zastosowanie tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P200

  • wysoka wytrzymałość na zużycie
  • brak korozji ciernej
  • niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
  • wysoka zdolność tłumienia
  • niskokonserwacyjna praca w trybie smarowanym
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia
  • niewrażliwość na wilgoć i wodę dzięki małej skłonności do pęcznienia
  • niewrażliwość na brud
  • nie zawiera ołowiu
  • spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE (RoHS II)
29632
Tuleja łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® typ PAP … P200

Inne oznaczenia

Sprzęg przechylny kabiny kierowcy

Przegub przechylny kabiny kierowcy

Download
Informacje o produkcie
Kontakt