Maszyny do frankowania i kopertowania

Branża: maszyny biurowe, przemysł drukarski, przemysł opakowaniowy

Zastosowany produkt

Tuleja walcowa KS PERMAGLIDE®, wariant konstrukcyjny PAP … P14

Funkcja

Łożyskowanie wałków przenoszących i rolek bieżnych przy użyciu tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P14

Frankowanie i kopertowanie wymaga wielu precyzyjnych sekwencji ruchowych, np. doprowadzania i odprowadzania kopert i papieru oraz zawijania papieru. Punkty łożyskowania obciążane są przeważnie
ruchem oscylacyjnym. Cylindryczne tuleje łożysk ślizgowych z bezołowiowego materiału KS PERMAGLIDE® P14 stosuje się np. do łożyskowania wałków przenoszących i rolek bieżnych. Materiał ten nadaje się bardzo dobrze na takie łożyska dzięki odporności na zużycie i niewielki luz roboczy.
Ze względu na ich ciężar i wymagania przestrzenne stosowane wcześniej w ramach tej aplikacji tuleje z brązu spiekowego zostały już prawie całkowicie zastąpione tulejami KS PERMAGLIDE®. Używane wcześniej przez jednego z producentów łożyska z tworzywa sztucznego zbyt szybko się zużywały i nie były dostatecznie wytrzymałe na pękanie.
Również łożyska iglicowe można w ramach tych aplikacji zastąpić tulejami łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®. Tuleje łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® są w porównaniu z łożyskami iglicowymi tanie i kompaktowe.

Zaleta: niezawodne działanie układu łożyskowania dzięki zastosowaniu łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P14

 • nie zawiera ołowiu
 • spełnia wymogi dyrektywy 2011/65/WE (RoHS II)
 • systemy bezkonserwacyjne i bezsmarowe
 • wysoka odporność na zużycie
 • bardzo niska skłonność do drgań ciernych
 • niski współczynnik tarcia
 • ruchy obrotowe i oscylacyjne do szybkości 1 m/s
 • zakres temperatur od -200°C do 280°C

Opis materiału

KS PERMAGLIDE® P14 to niezawierający ołowiu, standardowy materiał na łożyska ślizgowe o wysokiej sprawności trybologicznej. Jest przeznaczony do bezkonserwacyjnych, bezsmarowych aplikacji. Może być jednak także używany w systemach smarowanych ciekłymi środkami smarnymi. Stosowanie smaru stałego jako środka smarnego wchodzącego w kontakt z materiałem P14 jest możliwe tylko warunkowo i nie jest zalecane.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?
W tym miejscu można złożyć bezpośrednie zapytanie!

Informacje o produktach

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.