jumpToMain

Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE®: Systemy sprzęgu krótkiego w ciągnikach siodłowych

Branża: produkcja pojazdów użytkowych

produkty

Funkcja

Systemy sprzęgu krótkiego stosuje się w ciągnikach siodłowych do łączenia naczep z ciągnikami. Odległość między naczepą i ciągnikiem jest podczas jazdy prosto bardzo niewielka. Sprzęg krótki zwiększa na zakrętach odległość naczepy od ciągnika o 500 mm. Zaletą tego systemu jest w porównaniu z normalnym sprzęgiem wydłużenie powierzchni załadunkowej bez zmiany długości całkowitej zespołu.

Na zakrętach siodło obraca się względem naczepy. Obrót siodła przenoszony jest na wieniec zębaty. Ten z kolei ingeruje w pierścień zębaty czopu korbowego. Korbowód mechanizmu korbowego jest ułożyskowany w przyczepie i w czopie korbowym. Mechanizm korbowy zmienia więc pozycję na każdym zakręcie. Naczepa przesuwana jest na prowadnicach liniowych do tyłu.

29605
systemy sprzęgu krótkiego w ciągnikach siodłowych

Łożyskowanie z użyciem tulei łożysk ślizgowych i podkładek oporowych KS PERMAGLIDE® P200

Uygulama sırasında doğrusal kılavuz için KS Permaglide® P200 kaymalı yatak burçları kullanılabilir. Dwa wały sztywne naczepy poruszają się w dwóch łożyskach ślizgowych KS PERMAGLIDE® P200. Tuleje łożysk ślizgowych są wtłoczone w korbowody. Łożyskowanie osiowe zapewniają podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® P200.

Dzięki zastosowaniu tulei łożysk ślizgowych PERMAGLIDE® P20 i podkładek oporowych łożyska działają niezawodnie mimo trudnych warunków roboczych:

  • wysoka wytrzymałość na zużycie
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia
  • niewrażliwość na wstrząsy i uderzenia
  • niewrażliwość na brud i wodę
  • brak korozji ciernej
  • lekkobieżność
  • wysoka zdolność tłumienia
  • niskokonserwacyjna praca w trybie smarowanym
  • nie zawiera ołowiu
  • spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE (RoHS II)

Widok punktu obrotu systemu sprzęgowego z góry

29626
1) Tuleja łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® typ PAP … P200
2) Podkładka oporowa KS PERMAGLIDE® typ PAP … P200
Download
Informacje o produkcie
Kontakt