jumpToMain

Łożyskowanie czopu wału w bezkonserwacyjnych zaworach odcinających

Branża: przemysł chemiczny, systemy techniczne budynków, technologie przemysłowe

Zastosowany produkt

tuleja walcowa KS PERMAGLIDE® wariant konstrukcyjny PAP … P10/P11.
W zależności od agresywności gazu lub cieczy stosowany jest materiał KS PERMAGLIDE® P10 (ze stalowym grzbietem) albo P11 (z brązowym grzbietem).

29533

Funkcja

Zawory odcinające regulują przepływ cieczy i gazów w przewodach rurowych. Stosowane w nich łożyska ślizgowe są ciągle narażone na wpływ chemikaliów i wysokich lub bardzo niskich temperatur. Ciecze powodują np. ciągłe wibracje klapy. Łożysko nie może się zatrzeć wskutek korozji czy działania temperatury. Zarówno przy częstym, jak i przy bardzo rzadkim używaniu sprawność zaworu odcinającego nie może być ograniczana. Zamontowane łożyska nie będą już dostępne, konieczne jest więc zastosowanie bezkonserwacyjnych łożysk ślizgowych.

Zawory odcinające pełnią rolę wyłączników bezpieczeństwa:
otwierają się przy zbyt wysokim ciśnieniu. W przypadku nieszczelności części orurowania zawór odcinający zostaje zamknięty.

Łożyskowanie przy użyciu tulei walcowych KS PERMAGLIDE® P10/11

Czop wału/tarczę klapową łożyskuje się z zastosowaniem tulei KS PERMAGLIDE® P10 lub P11. Łożyska ślizgowe P10 i P11 nie naładowują się elektrostatycznie, ponieważ po dotarciu przewodzą prąd. Zawory odcinające można też stosować w przypadku gazów wybuchowych.

Zaleta: niezawodne działanie układu łożyskowania przez zastosowanie łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P10/P11

 • możliwość stosowania do cieczy i gazów
 • wysoka odporność chemiczna,
 • odporność na korozję
 • niska skłonność do pęcznienia
 • wytrzymałość na obciążenia termiczne
 • Bezsmarowe: nie wymagają smarowania. Łożyska ślizgowe stosowane są także w przypadku agresywnych mediów
 • Bezkonserwacyjne
 • Brak ładunków elektrostatycznych, przystosowane również do mediów wybuchowych

Opis zastosowania

Stosowanie różnych mediów w przewodach rurowych:

 • gazy
 • ciecze
 • pary
 • kwasy
 • zasady

Przykładowe zastosowania zaworów odcinających:

 • instalacje przemysłu chemicznego
 • instalacje przemysłu farmaceutycznego
 • instalacje gazowe
 • instalacje do spalania gazów wysypiskowych
 • oczyszczalnie ścieków
 • systemy wody pitnej
 • systemy wody użytkowej
 • odsalarnie wody morskiej
 • instalacje chłodnicze
 • instalacje grzewcze
 • oprzyrządowanie techniczne basenów
 • armatury przemysłowe
 • systemy pomp
 • okręty
Download
Informacje o produkcie
Kontakt