jumpToMain

Materiał specjalny P141

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie KS P141

Materiał KS P141 jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań. Szczególna wydajność jest zapewniona w układach smarowanych cieczą z wysokim udziałem tarcia półpłynnego.
OPIS

Krótki opis materiału ślizgowego

KS P141 to bezołowiowy materiał na łożyska ślizgowe, stosowany specjalnie w systemach smarowanych płynnymi środkami smarnymi z wysokim udziałem tarcia półpłynnego. Stosowanie smaru stałego jako środka smarnego w kontakcie z KS P141 jest zalecane tylko warunkowo.

Oczywiście łożyska ślizgowe wykonane z KS P141 mogą być również wykorzystywane w zastosowaniach bezobsługowych.

Materiał jest wytwarzany metodą ciągłego procesu spiekowo-impregnacyjnego. Warstwa ślizgowa z brązu jest nanoszona przez specjalnie dobrany proces spiekania na stalowy grzbiet przy zachowaniu średniej porowatości ogólnej wynoszącej ok. 30%. Do tych pustych przestrzeni suchy materiał smarujący jest impregnowany i poddawany obróbce termicznej.

KS P141 odznacza się niskim współczynnikiem tarcia, doskonałymi właściwościami pracy w warunkach awaryjnych i dużą odpornością na erozję przepływową. Łożyska ślizgowe z KS P141 są szczególnie przydatne do stosowania w wysokociśnieniowych pompach wtryskowych oraz jako elementy prowadzące w amortyzatorach.

Ten system materiałowy spełnia wymogi dyrektywy 2000/53/WE (dyrektywa UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji).
KONSTRUKCJA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO

Konstrukcja łożyska ślizgowego KS P141

Elementy ślizgowe z materiału KS P141 składają się ze stalowego grzbietu, porowatego spiekanego brązu cynowego i smaru stałego PTFE z wypełniaczami.

Używany materiał stalowy to zazwyczaj DC04. Twardość mieści się w zakresie od 100 do 180 HB.

Grubość stali jest określana w zależności od zastosowania. Najczęściej spotykane są grubości od 0,7 do 3,2 mm.

Warstwa ślizgowa jest wykonana ze sferoidalnego brązu CuSn10. Brąz jest spiekany porowato, a objętość porów wynosi ok. 30%. Grubość warstwy wynosi od 0,2 do 0,35 mm. Wgłębienia zawierają poddany obróbce termicznej suchy materiał smarujący, działający również jako warstwa docierająca na powierzchni brązu. Grubość warstwy docierającej wynosi od 0,005 do 0,030 mm.
29413
Layer System

1 Stały smar, warstwa wierzchnia
2 Warstwa ślizgowa z brązu
3 Stalowy grzbiet
29416
Micrograph of the composite
Parametry materiału
Skład chemiczny suchego materiału smarującego
Zużycie w systemach tryboidalnych smarowanych smarami płynnymi
Zużycie podczas pracy przy niedostatecznym smarowaniu
PRODUKCJA

Produkcja materiału ślizgowego

Podczas specjalnie zaprojektowanego procesu mieszania wytwarzany jest suchy materiał smarujący w postaci masy. Jednocześnie w ramach ciągłego procesu spiekania na stalowy grzbiet nanoszony jest sproszkowany brąz, stanowiący warstwę ślizgową. Powstaje przy tym warstwa ślizgowa o grubości od 0,2 do 0,35 mm o porowatości ogólnej ok. 30%. Wgłębienia są następnie wypełniane suchym materiałem smarującym przez walce impregnacyjne. Ten etap procesu jest sterowany w sposób zapewniający wytworzenie nad warstwą ślizgową warstwy docierającej o grubości maks. 0,03 mm. Podczas dalszych etapów obróbki termicznej uzyskiwane są charakterystyczne właściwości systemu materiałowego, po czym sterowane pary walców zapewniają dokładnie wymaganą grubość kompozytu.

Niewielkie zmiany koloru warstwy bieżnej nie mają wpływu na działanie łożyska ślizgowego.
POBIERANIE

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

KATALOG INTERNETOWY MOTORSERVICE