jumpToMain

Materiał specjalny KS P209

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie KS P209

Materiał KS P209 został specjalnie zaprojektowany do stosowania z minimalną ilością smaru przy wysokich poziomach tarcia półpłynnego. Ze względu na bardzo cienką warstwę ślizgową na brązie znacznie zmniejszona została tendencja do pęcznienia w cieczach. Pozwala to zapewnić dokładny luz łożyskowy w całym zakresie roboczym. Przewodność cieplna i dopuszczalne obciążenie są lepsze niż w przypadku materiału KS P23 zawierającego ołów.

Dzięki wysokiej odporności na zużycie, dobrej odporności chemicznej i zwiększonej nośności powyżej temperatury roboczej w połączeniu z dobrymi właściwościami pracy awaryjnej, materiał KS P209 jest szczególnie odpowiedni do stosowania w pompach wysokociśnieniowych i łożyskach przekładni.

W wielu zastosowaniach należy wziąć pod uwagę początkowy moment tarcia (moment rozruchowy), zwłaszcza w przypadku smarowania minimalną ilością smaru. W takich przypadkach warstwa ślizgowa KS P209 może być wyposażona w rowki olejowe lub kieszenie smarowe. Powoduje to zatrzymywanie pozostałości smaru na powierzchni ślizgowej. Podczas ponownego rozruchu uzyskiwany jest znacznie niższy moment rozruchowy niż w przypadku łożysk ślizgowych o gładkiej powierzchni.
Opis

Krótki opis materiału ślizgowego

Materiał KS P209 to bezołowiowy kompozyt ze stali i tworzywa sztucznego do systemów trybologicznych w warunkach minimalnego smarowania lub w warunkach hydrodynamicznych.

Materiał składa się ze stalowego grzbietu, warstwy wiążącej z brązu i warstwy ślizgowej na bazie PVDF ze specjalnie dobranymi wypełniaczami.

Wydajność materiału wynika z interakcji warstwy wiążącej z brązu z bardzo cienką warstwą ślizgową w połączeniu ze specjalnymi wypełniaczami.
KONSTRUKCJA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO

Konstrukcja łożyska ślizgowego KS P209

Łożyska ślizgowe wykonane z materiału KS P209 składają się ze stalowego grzbietu, porowatej warstwy spiekanego związku CuSn10 i bardzo cienkiej warstwy ślizgowej PVDF z wypełniaczami.

Zastosowana stal to DC04. Twardość stalowego grzbietu mieści się w zakresie od 100 do 180 HB.

Warstwa wiążąca składa się z kruchego brązu CuSn10, spiekanego w sposób zapewniający objętość porów wynoszącą około 45%. Warstwa wiążąca ma średnią grubość około 0,3 mm.

W połączeniu ze specjalnymi wypełniaczami PVDF tworzy na brązie warstwę ślizgową o grubości do 0,02 mm na brązie.
 

Wydajność trybologiczna KS P209

Materiał jest przeznaczony do pracy w warunkach minimalnego smarowania lub w warunkach hydrodynamicznych z wysokim udziałem tarcia półpłynnego.

Poniższe wykresy pokazują zużycie i tarcie w porównaniu z materiałem KS P23 zawierającym ołów.
29446
Layer System

1 Stały smar, warstwa wierzchnia
2 Warstwa ślizgowa z brązu
3 Stalowy grzbiet
29437
Parametry materiału
Skład chemiczny warstwy ślizgowej
Porównanie właściwości trybologicznych – przebieg zużycia (test zderzeniowy)
Porównanie właściwości trybologicznych – zachowanie podczas tarcia (test zderzeniowy)
PRODUKCJA

Produkcja materiału ślizgowego

Metodą spieku ciągłego na odpowiednio przygotowaną powierzchnię stalową (taśmę) nanoszona jest warstwa wiążąca z brązu w taki sposób, aby uzyskać porowatość ogólną wynoszącą około 45%. Następnie nanoszona jest proszkowo warstwa ślizgowa, która jest wwalcowywana pod działaniem temperatury w warstwę łączącą z brązu. W tym przypadku grubość warstwy ślizgowej na brązie wynosi 0,02 mm. Na kolejnym etapie walcowana kalibracyjnego uzyskiwana jest wymagana dokładność grubości kompozytu.
POBIERANIE

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

KATALOG INTERNETOWY MOTORSERVICE