jumpToMain

KS P11 - bezkonserwacyjny i wytrzymały

Informacje o materiałach

P11... bezkonserwacyjny i wytrzymały

P11 to zawierający ołów, wytrzymały materiał ślizgowy o najwyższych parametrach trybologicznych. Jest przystosowany do aplikacji bezkonserwacyjnych i bezsmarowych,

ale może też być stosowany w systemach smarowanych ciekłymi środkami smarnymi. Stosowanie smaru stałego jako środka smarnego wchodzącego w kontakt z materiałem P11 jest możliwe tylko warunkowo i nie jest zalecane.

29266
131695

Produkcja materiału

Stały środek smarny jest produkowany przy użyciu specjalnie skonfigurowanego procesu mieszalniczego Jednocześnie metodą spieku ciągłego na stalowy grzbiet nanoszona jest warstwa ślizgowa ze sproszkowanego brązu. Powstaje przy tym warstwa ślizgowa o grubości od 0,2 mm do 0,35 mm o porowatości ogólnej ok. 30%. Następnie walce impregnacyjne wypełniają puste przestrzenie stałym środkiem smarnym.

Ten etap technologiczny jest sterowany w sposób zapewniający wytworzenie nad warstwą ślizgową warstwy docierającej o grubości maks. 0,03 mm. Na dalszych etapach obróbki termicznej uzyskiwane są charakterystyczne właściwości systemu materiałowego, po czym sterowane pary walców zapewniają dokładną wymaganą grubość kompozytu.

Ważne!

Materiał P11 zawiera ołów i nie może być stosowany w aplikacjach obejmujących kontakt z artykułami spożywczymi.

Produkcja łożysk ślizgowych

Z materiałów P10, P11 wytwarzane są metodami skrawania, wytłaczania i formowania elementy ślizgowe o najróżniejszych kształtach.

​​​Wersja standardowa: Grubość

warstwy cynowej: ok. 0,002 mm

Materiał P11 nie wymaga dodatkowej ochrony antykorozyjnej.

Wskazówka:
Cyna zapewnia krótkotrwałą ochronę antykorozyjną i pomoc montażową.

Wskazówka:

Cyna zapewnia krótkotrwałą ochronę antykorozyjną i pomoc montażową.

Właściwości materiału P11

Materiał P11 zalecany jest w przypadku podwyższonych wymagań w zakresie ochrony antykorozyjnej lub używaniu agresywnych mediów.

Posiada on kilka dodatkowych zalet w porównaniu z materiałem P10:

  • bardzo dobra przewodność termiczna, a więc zwiększona niezawodność
  • antymagnetyczność
 

praca hydrodynamiczna

Praca w warunkach hydrodynamicznych jest bezproblemowa do szybkości ślizgu 3 m/s. W przypadku ciągłej pracy z prędkością ślizgu przekraczającą 3 m/s istnieje niebezpieczeństwo erozji materiału wzgl. kawitacji

Motorservice oferuje kalkulację charakterystyk hydrodynamicznych jako usługę.

Struktura materiału

Systemy warstwowe P11
Skład chemiczny
Parametry materiału
KSZTAŁTY KONSTRUKCYJNE I TABELE WYMIAROWE
Taśmy PAS.. KS Permaglide P11
Tuleje PAP.. KS Permaglide P11
Tuleje kołnierzowe PAF.. KS Permaglide P11

Więcej informacji