jumpToMain

KS P14

Informacje o materiałach

P14 … bezkonserwacyjny i przyjazny dla środowiska

P14 to niezawierający ołowiu, standardowy materiał na łożyska ślizgowe o wysokich parametrach trybologicznych.

Jest przeznaczony do aplikacji bezkonserwacyjnych i bezsmarowych. Może być jednak także używany w systemach smarowanych ciekłymi środkami smarnymi

Stosowanie smaru stałego jako środka smarnego wchodzącego w kontakt z materiałem P14 jest możliwe tylko warunkowo i nie jest zalecane.

 

Produkcja materiału

Stały środek smarny jest produkowany przy użyciu specjalnie skonfigurowanego procesu mieszalniczego

Jednocześnie metodą spieku ciągłego na stalowy grzbiet nanoszona jest warstwa ślizgowa ze sproszkowanego brązu. Powstaje przy tym warstwa ślizgowa o grubości od 0,2 mm do 0,35 mm o porowatości ogólnej ok. 30%.

41437

Następnie walce impregnacyjne wypełniają puste przestrzenie stałym środkiem smarnym. Ten etap technologiczny jest sterowany w sposób zapewniający wytworzenie nad warstwą ślizgową warstwy docierającej o grubości maks. 0,03 mm. Na dalszych etapach obróbki termicznej uzyskiwane są charakterystyczne właściwości systemu materiałowego, po czym sterowane pary walców zapewniają dokładną wymaganą grubość kompozytu.

Wskazówka: Materiał P14 nie nadaje się do stosowania w wodzie
(Alternatywa: P10, P147)

Produkcja łożysk ślizgowych

Z materiału P14 wytwarzane są metodami skrawania, wytłaczania i formowania elementy ślizgowe o najróżniejszych kształtach.

Standardowe kształty konstrukcyjne to:

 • Tuleje walcowe
 • Tuleje kołnierzowe
 • Podkładki oporowe
 • Taśmy


Łożyska ślizgowe wykonane z materiału P14 otrzymują na końcu powłokę antykorozyjną na grzbiecie, powierzchniach czołowych
i powierzchniach styku.

Wersja standardowa: Cyna
Grubość warstwy: ok. 0,002 mm

Wskazówka:
Cyna zapewnia krótkotrwałą ochronę antykorozyjną i pomoc montażową.

Właściwości materiału P14

 • nie zawiera ołowiu
 • bardzo niska skłonność do drgań ciernych
 • wysoka odporność zużycie
 • niski współczynnik tarcia
 • brak skłonności do zgrzewania z metalem
 • bardzo niska skłonność pęcznienia

Preferowane zastosowania

 • bezkonserwacyjna praca w warunkach bezsmarowych tam, gdzie wymagany jest materiał bezołowiowy
 • ruchy obrotowe i oscylacyjne
 • do szybkości 1 m/s
 • ruchy liniowe
 • zakres temperatur od -200°C do 280°C

praca hydrodynamiczna

Praca w warunkach hydrodynamicznych jest bezproblemowa do szybkości ślizgu 3 m/s.
W trybie pracy ciągłej powyżej 3 m/s istnieje niebezpieczeństwo erozji wzgl.
kawitacji. Motorservice oferuje kalkulację charakterystyk hydrodynamicznych jako usługę.

Struktura materiału

Systemy warstwowe P14
Skład chemiczny
Parametry materiału
Tuleje PAP.. KS Permaglide P14
Tuleje kołnierzowe PAF.. KS Permaglide P14
Taśmy PAS.. KS Permaglide P14
Podkładki oporowe PAW.. KS Permaglide P14

Więcej informacji

Passion for Technology.
Kontakt

Rudolf-Diesel-Straße 9

71732 Tamm

Niemcy

Telefon: +49 (0) 7141 - 8661-434

Telefaks: +49 (0) 7141 - 8661-430

info@ms-motorservice.de
© 2023 KS Permaglide ®