jumpToMain

Znak firmowy wydawcy

MS Motorservice Deutschland GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9

71732 Tamm

Niemcy

Dojazd

Telefon: +49 (0) 7141 - 8661-434

Telefaks: +49 (0) 7141 - 8661-430

Nawiąż kontaktZarząd: Tobias Hocker, Ulrich Schrameyer

Siedziba spółki:  Tamm

Wpis do rejestru handlowego:  HR Stuttgart - HRB 104442

Numer VAT:   DE145779017

1. Odpowiedzialność za treści

Wszystkie informacje zostały udostępnione przez firmę MS Motorservice Deutschland GmbH bez zobowiązań i z wykluczeniem gwarancji lub zabezpieczeń.

Informacje zawarte w ofercie internetowej zostały dokładnie zbadane i sprawdzone przez firmę MS Motorservice Deutschland GmbH. Mimo to, nadal mogą pojawiać się pomyłki, niepełne informacje bądź też udostępnione informacje zmieniły się w międzyczasie. Za prawidłowość, aktualność lub jakość udostępnionych informacji firma MS Motorservice Deutschland GmbH nie może więc wziąć gwarancji lub odpowiedzialności. Odpowiedzialność firmy MS Motorservice Deutschland GmbH za szkody, w szczególności bezpośrednie lub pośrednie oraz materialne i niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystywania lub nieprawidłowego wykorzystywania informacji ze stron MS Motorservice Deutschland GmbH, jest wykluczona, jeśli nie wynika z zamiaru lub poważnych zaniedbań firmy MS Motorservice Deutschland GmbH.

MS Motorservice Deutschland GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bądź czasowego lub całkowitego zakończenia publikacji bez specjalnego powiadomienia. Nie ma obowiązku aktualizacji informacji na stronach internetowych.

Mimo że MS Motorservice Deutschland dokłada wszelkich starań, aby na stronach internetowych MS Motorservice Deutschland GmbH nie było wirusów, firma MS Motorservice Deutschland nie może zagwarantować, że ich nie będzie. Przed pobraniem informacji użytkownik jest zobowiązany do zadbania o odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanowanie antywirusowe w celu własnej ochrony.

2. Prawa autorskie

Treść i struktura stron internetowych MS Motorservice Deutschland GmbH podlegają ochronie prawa autorskiego i innych przepisów dotyczących ochrony. Całkowite lub częściowe kopiowanie, przetwarzanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie informacji i pozostałych treści stron internetowych MS Motorservice Deutschland GmbH (elektronicznie, cyfrowo lub w inny sposób), a w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub materiałów zdjęciowych, a także znaków firmowych i towarowych, wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy MS Motorservice Deutschland GmbH.