Podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® PAW

Główna funkcja:

 • przejmowanie i przekazywanie sił osiowych pochodzących z jednego kierunku
 • ustalanie pozycji części ruchomych względem siebie
 • zapewnianie dokładności prowadzenia osiowego przez cały okres żywotności eksploatacyjnej

  Podkładki oporowe KS PERMAGLIDE® PAW dostępne są w dwóch grupach materiałowych:

  • grupa materiałowa P1 - aplikacje bezkonserwacyjne, bezsmarowe
  • grupa materiałowa P2 - aplikacje niskokonserwacyjne, smarowane

  Zasadnicze zalety podkładek oporowych z grupy P1 wzgl. P2:

  • niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową
  • bardzo prosty montaż
  • niski współczynnik tarcia
  • wysoka odporność chemiczna

  Kiedy warto zastosować podkładki oporowe P1?

  • jeżeli smarowanie (olejem, smarem) jest niemożliwe lub niedozwolone
  • w temperaturach roboczych w przedziale -200°C bis 280°C
  • przy szybkościach ślizgu niskich do średnich, w zależności od typu materiału od maks. 0,8m/s do maks. 2m/s
  • jeżeli występują duże obciążenia osiowe. W przeciwieństwie do tulei kołnierzowej podkładka oporowa udostępnia praktycznie 100% swoich powierzchni nośnych, dzięki czemu przenosi wyższe obciążenia osiowe

   Kiedy warto zastosować podkładki oporowe P2?

   • gdy jest przewidziane smarowanie (olejem, smarem)
   • gdy wymagane są większe szybkości ślizgu (do 3,3m/s)
   • przy podwyższonym obciążeniu wstrząsami wzgl. podwyższonym obciążeniu krawędziowym
   • przy dokładnej płaszczyznowości wskutek obróbki skrawaniem (nie P20 i P202)

   Wskazówka:

   Należy uwzględnić przedział temperatur roboczych od -40°C do 110°C! W razie potrzeby podkładki oporowe należy zabezpieczyć przed wykonywaniem ruchu razem z innymi częściami. Jest to możliwe przez ich przynitowanie, przyśrubowanie, przyklejenie czy zastosowanie innych środków konstrukcyjnych.