Konstrukcja punktu łożyskowania: cechy ślizgowego elementu współpracującego

Zasady ogólne:

W systemie trybologicznym, w celu zapewnienia maksymalnego udziału nośnego oraz wykluczenia powstania stopni w powierzchni ślizgowej w czasie docierania, długość wału (w przypadku łożyska promieniowego) względnie odsadzenia wału (w przypadku łożyska osiowego) powinna być większa od powierzchni ślizgowej.

Wał

Wały należy sfazować i zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie, zapewnia to:

 • ułatwienie montażu
 • ochronę warstwy ślizgowej tulei

W streie ślizgowej wały nie mogą zasadniczo wykazywać żadnych  rowków ani wcięć.

Powierzchnia współpracująca

Optymalna żywotność eksploatacyjna dzięki prawidłowej chropowatości
Optymalną żywotnością eksploatacyjną zapewnia chropowatość powierzchni współpracującej w przedziale od Rz0,8 do Rz1,5:

 • przy pracy bezsmarowej dla materiału KS PERMAGLIDE® P1
 • przy pracy smarowej dla materiału KS PERMAGLIDE® P2.

Uwaga:

Niższe parametry chropowatości nie wydłużają żywotności eksploatacyjnej, a nawet mogą powodować zużycie adhezyjne. Wyższe parametry chropowatości znacznie zmniejszają żywotnością eksploatacyjną.

Korozji powierzchni współpracującej zapobiega się w przypadku materiałów KS PERMAGLIDE® P1 i P2 przez:

 • uszczelnienie,
 • zastosowanie stali odpornej na korozję,
 • odpowiednią obróbkę powierzchniową.

W przypadku materiału KS PERMAGLIDE® P2 dodatkową ochronę antykorozyjną zapewnia środek smarny.

Jakość powierzchni

 • Należy preferować powierzchnie szlifowane lub ciągnione
 • powierzchnie toczone dokładnie lub toczone dokładnie i dogniatane, także o wartościach od Rz0,8 do Rz1,5, mogą zwiększać zużycie (przy toczeniu dokładnym powstają spiralne rowki)
 • Żeliwo sferoidalne (GGG) ma otwartą strukturę powierzchniową i wymaga oszlifowania do porowatości Rz2 albo wyższej. Rysunek 1 pokazuje kierunek obrotów wałów żeliwnych w ramach zastosowania. Powinien on być zgodny z kierunkiem obrotów ściernicy, ponieważ przy przeciwnym kierunku obrotów wzrasta zużycie.

Praca hydrodynamiczna

W przypadku pracy hydrodynamicznej chropowatość Rz powierzchni współpracującej powinna być mniejsza od minimalnej grubości ilmu smarowego. Motorservice oferuje kalkulację parametrów hydrodynamicznych jako usługę.

Uszczelki

W przypadku ekspozycji na większe zanieczyszczenia albo agresywne otoczenie korzystne jest uszczelnienie punktu łożyskowania. Rysunek 2 pokazuje zalecane rodzaje uszczelnień:

 • konstrukcja otoczenia (1)
 • uszczelnienie szczelinowe (2)
 • uszczelka wału (3)
 • kołnierz smarowy

Odprowadzanie ciepła

Należy zapewnić niezawodne odprowadzanie ciepła.

 • W trybie pracy hydrodynamicznej ciepło jest odprowadzane przeważnie przez ciecz smarną.
 •  W przypadku suchych i smarowanych smarem łożysk ślizgowych ciepło odprowadzane jest przez obudowę i wał.

Obróbka elementów łożyskujących

 • Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® można obrabiać zarówno bezwiórowo, jak i skrawaniem (np. przez skracanie, gięcie lub wiercenie)´
 • Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® należy w miarę możliwości przecinać od strony pokrytej PTFE. Zadzior powstający przy przecinaniu zakłóca ruch na powierzchni bieżnej
 • Następnie elementy łożyskujący należy wyczyścić
 • Nagie powierzchnie stalowe (krawędzie przecięcia) należy zabezpieczyć przez korozją przy użyciu:
  • oleju albo
  • galwanicznych powłok ochronnych W przypadku większych przepływów jednostkowych albo dłuższych czasów powlekania należy przykryć wszystkie powierzchnie bieżne w celu wykluczenie osadów.

Uwaga:

Temperatury robocze przekraczające podane niżej wartości graniczne zagrażają zdrowiu:
+280°C w przypadku materiału KS PERMAGLIDE® P1
+140°C w przypadku materiału KS PERMAGLIDE® P2
Wióry mogą zawierać ołów.

 

Orientacja osiowa (dokładna zbieżność)

Dokładna zbieżność jest ważna dla wszystkich promieniowych i osiowych łożysk ślizgowych. Dotyczy to szczególnie bezsmarowych łożysk ślizgowych. Wada zbieżności na całej szerokości tulei nie może w sumie przekroczyć 0,02 mm (patrz rys. 3). Wartość ta obowiązuje tak samo dla całej szerokości tulei rozmieszczonych parami i podkładek oporowych. W przypadku tulei rozmieszczonych jedna z drugą korzystne może być zachowanie jednakowej szerokości obu tulei. Przy montażu spoiny powinny leżeć na jednej płaszczyźnie.

Obciążenie krawędzi w zamontowanym łożysku ślizgowym

Geometryczne niedokładności lub szczególne warunki pracy mogą powodować niedopuszczalnie wysokie obciążenia stref krawędziowych łożyska ślizgowego. Tego typu „ciśnienie krawędziowe“ może spowodować zakleszczenie łożyska. Obciążenia te można zmniejszyć środkami konstrukcyjnymi (rys. 4).

 • Powiększone fazy na obudowie
 • Zwiększona średnica otworu w streie brzegowej otworu ślepego obudowy
 • Szerokość tulei większa od szerokości obudowy.

Dodatkowa redukcja siły działających na krawędzie jest możliwa przez zastosowanie elastycznej obudowy.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami.

 

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®

Przegląd

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.