jumpToMain

ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE ORAZ PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH KS PERMAGLIDE®

W każdej parze elementów ciernych mogą powstawać ładunki elektrostatyczne, powodujące niepożądane iskrzenie w obrębie tych elementów. Dotyczy to zwłaszcza materiałów izolujących elektrycznie, jak na przykład tworzyw sztucznych. Jeżeli urządzenia są objęte np. postanowieniami dyrektywy ATEX w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, konieczne jest wyeliminowanie ryzyk związanych z ładunkami elektrostatycznymi. Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® są wykonane z metali i tworzyw sztucznych – łożyska te są wykonane z materiałów kompozytowych składających się metali i tworzyw sztucznych. Metale są zazwyczaj elektrycznie przewodzące, natomiast tworzywa sztuczne bez wypełniaczy są izolatorami.

29929
Zestawienie przewodności elektrycznej tworzyw sztucznych i metali

BEZOBSŁUGOWE MATERIAŁY KS PERMAGLIDE® P1

Warstwa docierająca materiałów KS PERMAGLIDE® P1 jest wykonana w podstawowej części z izolującego tworzywa sztucznego PTFE (politetrafluoroetylenu) z dodatkami redukującymi tarcie, służącymi jako suchy materiał smarujący. Materiał kompozytowy staje się elektrycznie przewodzący (ELS*) dopiero po starciu warstwy docierającej (redukcja grubości materiału w zakresie od 0,005 mm do 0,030 mm), gdy wystąpi styk powierzchni pomiędzy metalicznymi elementami współpracującymi i nośną warstwą spiekową z brązu. Następuje to po krótkiej fazie docierania.

29944
Właściwości powierzchni ślizgowej w stanie wyjściowym
1 Np. wał
2 Warstwa docierająca z suchym materiałem smarującym PTFE
3 Brązowa warstwa ślizgowa
4 Wspierający grzbiet stalowy
29941
Właściwości powierzchni ślizgowej na końcu procesu docierania
1 Np. wał
2 Warstwa brązu uzyskuje nośność. Materiał jest przewodzący elektrycznie

W przypadku zastosowań statycznych lub mikroruchów nie zawsze można założyć, że proces docierania został zakończony. Przewodność zależy ponadto od nacisku jednostkowego. W stanie początkowym łożyska ślizgowego należy się dlatego liczyć ze zwiększoną rezystancją powierzchniową.

Materiały KS PERMAGLIDE® P1 można zakwalifikować do materiałów antystatycznych (ESD) (elektryczna rezystancja powierzchniowa < 1012 Ω). Po docieraniu łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® typowo powstaje metaliczny styk cierny z warstwą brązu, przez co rezystancja powierzchniowa spada do wartości w zakresie od megaomów (10Ω) do kiloomów (103 Ω), a materiał staje się elektrycznie  zdolny do przewodzenia lub przewodzący. Pierwiastkowy ołów zawarty w suchym materiale smarującym nadaje materiałom KS PERMAGLIDE® P10 i P11 lepszą przewodność elektryczną od bezołowiowych materiałów KS PERMAGLIDE® jak np. P14.

MATERIAŁY KS PERMAGLIDE® P2

Materiały KS PERMAGLIDE® P2 nie posiadają właściwości przewodzenia elektrycznego. Ze względu na ich strukturę metale zawarte w materiale są izolowane od elementu współpracującego przez grubą  warstwę ślizgową z polimerów. Tym samym materiały KS PERMAGLIDE® P2 zaliczają się do izolatorów (elektryczna rezystancja powierzchniowa > 1012 Ω). Również zawierające ołów składniki tworzywa sztucznego czy udział włókien węglowych w bezołowiowych materiałach KS PERMAGLIDE® P20x nie zapewniają wystarczającej przewodności elektrycznej, aby wytworzyć właściwości antystatyczne. Materiały KS PERMAGLIDE® P2 o niskich wymaganiach konserwacyjnych są ponadto preferowane w zastosowaniach ze smarowaniem, co dodatkowo wzmacnia działanie izolujące.

Struktura szlifu P203

 • Warstwa ślizgowa z materiału kompozytowego PVDF
  • grubość warstwy ok. 0,2 mm
  • warianty zawierające ołów P20, P22, P23
  • warianty bezołowiowe P200, P202, P203
 • Warstwa łącząca ok. 0,3 mm
  • proszkowy brąz cynowy
  • porowatość ok. 50 %
 • Stalowy grzbiet DC04
 • Ochrona antykorozyjna – cyna ok. 2 μm
29947

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Do pobrania

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®