ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE ORAZ PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH KS PERMAGLIDE®

W każdej parze elementów ciernych mogą powstawać ładunki elektrostatyczne, powodujące niepożądane iskrzenie w obrębie tych elementów. Dotyczy to zwłaszcza materiałów izolujących elektrycznie, jak na przykład tworzyw sztucznych. Jeżeli urządzenia są objęte np. postanowieniami dyrektywy ATEX w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, konieczne jest wyeliminowanie ryzyk związanych z ładunkami elektrostatycznymi. Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® są wykonane z metali i tworzyw sztucznych – łożyska te są wykonane z materiałów kompozytowych składających się metali i tworzyw sztucznych. Metale są zazwyczaj elektrycznie przewodzące, natomiast tworzywa sztuczne bez wypełniaczy są izolatorami.


BEZOBSŁUGOWE MATERIAŁY KS PERMAGLIDE® P1

Warstwa docierająca materiałów KS PERMAGLIDE® P1 jest wykonana w podstawowej części z izolującego tworzywa sztucznego PTFE (politetrafluoroetylenu) z dodatkami redukującymi tarcie, służącymi jako suchy materiał smarujący. Materiał kompozytowy staje się elektrycznie przewodzący (ELS*) dopiero po starciu warstwy docierającej (redukcja grubości materiału w zakresie od 0,005 mm do 0,030 mm), gdy wystąpi styk powierzchni pomiędzy metalicznymi elementami współpracującymi i nośną warstwą spiekową z brązu. Następuje to po krótkiej fazie docierania.

W przypadku zastosowań statycznych lub mikroruchów nie zawsze można założyć, że proces docierania został zakończony. Przewodność zależy ponadto od nacisku jednostkowego. W stanie początkowym łożyska ślizgowego należy się dlatego liczyć ze zwiększoną rezystancją powierzchniową.

Materiały KS PERMAGLIDE® P1 można zakwalifikować do materiałów antystatycznych (ESD) (elektryczna rezystancja powierzchniowa < 1012 Ω). Po docieraniu łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® typowo powstaje metaliczny styk cierny z warstwą brązu, przez co rezystancja powierzchniowa spada do wartości w zakresie od megaomów (10Ω) do kiloomów (103 Ω), a materiał staje się elektrycznie  zdolny do przewodzenia lub przewodzący. Pierwiastkowy ołów zawarty w suchym materiale smarującym nadaje materiałom KS PERMAGLIDE® P10 i P11 lepszą przewodność elektryczną od bezołowiowych materiałów KS PERMAGLIDE® jak np. P14.

MATERIAŁY KS PERMAGLIDE® P2

Materiały KS PERMAGLIDE® P2 nie posiadają właściwości przewodzenia elektrycznego. Ze względu na ich strukturę metale zawarte w materiale są izolowane od elementu współpracującego przez grubą  warstwę ślizgową z polimerów. Tym samym materiały KS PERMAGLIDE® P2 zaliczają się do izolatorów (elektryczna rezystancja powierzchniowa > 1012 Ω). Również zawierające ołów składniki tworzywa sztucznego czy udział włókien węglowych w bezołowiowych materiałach KS PERMAGLIDE® P20x nie zapewniają wystarczającej przewodności elektrycznej, aby wytworzyć właściwości antystatyczne. Materiały KS PERMAGLIDE® P2 o niskich wymaganiach konserwacyjnych są ponadto preferowane w zastosowaniach ze smarowaniem, co dodatkowo wzmacnia działanie izolujące.

Struktura szlifu P203

 • Warstwa ślizgowa z materiału kompozytowego PVDF
  • grubość warstwy ok. 0,2 mm
  • warianty zawierające ołów P20, P22, P23
  • warianty bezołowiowe P200, P202, P203
 • Warstwa łącząca ok. 0,3 mm
  • proszkowy brąz cynowy
  • porowatość ok. 50 %
 • Stalowy grzbiet DC04
 • Ochrona antykorozyjna – cyna ok. 2 μm

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami.

 

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®

Przegląd

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.