jumpToMain

Kontrola tulei zwijanych

W przeciwieństwie do walcowego odcinka rury tuleja zwijana wykonywana jest z równego fragmentu materiału przez formowanie. Posiada ona w związku z tym miejsce styku, które w stanie niezamontowanym daje się otworzyć. Zamknięcie miejsca styku oraz uzyskanie przez tuleję zwijaną wymaganej dokładności wymiarów i kształtu następuje dopiero po wtłoczeniu w obudowę  ożyska. Przed montażem pomiar średnicy zewnętrznej Do i średnicy wewnętrznej Di tulei zwijanych możliwy jest tylko przy użyciu specjalnych metod i przyrządów kontrolnych.

 

Średnica zewnętrzna tulei DO

Próba A, ISO 3547 część 2
W ramach tej próby tuleja zwijana umieszczana jest z miejscem styku skierowanym do góry w gnieździe kontrolnym o zdefiniowanej średnicy dch. Gniazdo kontrolne obciążane jest siłą kontrolną Fch. Pod działaniem siły kontrolnej zmienia się odległość między połowami gniazda. Z wartości pomiarowej Δz oblicza sięnastęnie śednicęwewnęrzną DO tulei.

Próba D, ISO 3547 część 2
Tuleje zwijane o średnicy zewnętrznej Do> 180 mm są kontrolowane przy użyciu precyzyjnego przymiaru taśmowego. Przymiar jest przykładany do środka tulei i naciągany, aż zamknie  iejsce styku. Zmierzona wartość obwodu Δz wskazuje różicęmięzy trzpieniem nastawczym i tuleją Z tej wartośi oblicza sięśednicęzewnęrznątulei DO.

Średnica wewnętrzna tulei Di

Próba C, odczytowa, ISO 3547 część 2
Tuleja zwijana umieszczana jest w sprawdzianie pierścieniowym, którego średnica kontrolna jest określona zgodnie z normą ISO 3547 część 1, Tab. 5. Średnica wewnętrzna Di tulei jest

Kontrola grubości ścian tulei zwijanych (według uzgodnienia)

Sposób kontroli grubości ścian jest określony normą ISO 12306. Grubość ścian tulei s3 sprawdzana jest w zależności od szerokości tulei B, na jednej, dwóch albo trzech liniach pomiarowych. Po uzgodnieniu kontrola może być przeprowadzana zgodnie z wyżej wymienioną normą:

30013
1 linie pomiarowe

Uwaga:

Grubości ścian s3 i średnicy wewnętrznej tulei nie wolno podawać jednocześnie jako  ymiarów kontrolnych.

30007
1 miejsce styku l 2 gniazdo kontrolne l 3 tuleja

Ważna wskazówka:

Informacje na temat kontroli tulei zwijanych opisują ogólnie najważniejsze czynności. Mają one tylko charakter informacyjny. Dokładny sposób postępowania opisany jest w obowiązujących normach. Norm tych należy używać wyłącznie do kontrolowania wymiarów i jakości tulei zwijanych.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Do pobrania

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®