Kontrola tulei zwijanych

W przeciwieństwie do walcowego odcinka rury tuleja zwijana wykonywana jest z równego fragmentu materiału przez formowanie. Posiada ona w związku z tym miejsce styku, które w stanie niezamontowanym daje się otworzyć. Zamknięcie miejsca styku oraz uzyskanie przez tuleję zwijaną wymaganej dokładności wymiarów i kształtu następuje dopiero po wtłoczeniu w obudowę  ożyska. Przed montażem pomiar średnicy zewnętrznej Do i średnicy wewnętrznej Di tulei zwijanych możliwy jest tylko przy użyciu specjalnych metod i przyrządów kontrolnych.

Średnica zewnętrzna tulei DO

Próba A, ISO 3547 część 2
W ramach tej próby tuleja zwijana umieszczana jest z miejscem styku skierowanym do góry w gnieździe kontrolnym o zdefiniowanej średnicy dch. Gniazdo kontrolne obciążane jest siłą kontrolną Fch. Pod działaniem siły kontrolnej zmienia się odległość między połowami gniazda. Z wartości pomiarowej Δz oblicza sięnastęnie śednicęwewnęrzną DO tulei.

Próba D, ISO 3547 część 2
Tuleje zwijane o średnicy zewnętrznej Do> 180 mm są kontrolowane przy użyciu precyzyjnego przymiaru taśmowego. Przymiar jest przykładany do środka tulei i naciągany, aż zamknie  iejsce styku. Zmierzona wartość obwodu Δz wskazuje różicęmięzy trzpieniem nastawczym i tuleją Z tej wartośi oblicza sięśednicęzewnęrznątulei DO.

Średnica wewnętrzna tulei Di

Próba C, odczytowa, ISO 3547 część 2
Tuleja zwijana umieszczana jest w sprawdzianie pierścieniowym, którego średnica kontrolna jest określona zgodnie z normą ISO 3547 część 1, Tab. 5. Średnica wewnętrzna Di tulei jest

Kontrola grubości ścian tulei zwijanych (według uzgodnienia)

Sposób kontroli grubości ścian jest określony normą ISO 12306. Grubość ścian tulei s3 sprawdzana jest w zależności od szerokości tulei B, na jednej, dwóch albo trzech liniach pomiarowych. Po uzgodnieniu kontrola może być przeprowadzana zgodnie z wyżej wymienioną normą:

 

 

Uwaga:

Grubości ścian s3 i średnicy wewnętrznej tulei nie wolno podawać jednocześnie jako  ymiarów kontrolnych.

Ważna wskazówka:

Informacje na temat kontroli tulei zwijanych opisują ogólnie najważniejsze czynności. Mają one tylko charakter informacyjny. Dokładny sposób postępowania opisany jest w obowiązujących normach. Norm tych należy używać wyłącznie do kontrolowania wymiarów i jakości tulei zwijanych.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami.

 

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®

Przegląd

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.