jumpToMain

Kalibracja otworu ślepego łożyska po montażu

(dotyczy tylko łożysk ślizgowych P1)

Kalibracja

Nowe fabrycznie łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® są gotowe do montażu i wymagają kalibracji tylko wtedy, jeżeli nie jest inaczej możliwe uzyskanie zredukowanej tolerancji luzu łożyskowego.

Uwaga:

Kalibracja znacznie skraca żywotność eksploatacyjna tulei wykonanych z materiału KS PERMAGLIDE® P1 (patrz tab. 1).
Rysunek 1 przedstawia kalibrację przy użyciu trzpienia. Tabela 1 zawiera orientacyjne wartości średnicy trzpienia kalibracyjnego dK. Dokładnie wartości można określić tylko empirycznie.
30052
Rys. 1: Kalibracja
1 trzpień kalibracyjny, głębokość warstwy utwardzanej dyfuzyjnie Eht > 0,6, HRC 56 do 64
2 tuleja KS PERMAGLIDE® P10
3 obudowa
B szerokość tulei l DiE średnica wtłoczonej tulei l dK średnica trzpienia kalibracyjnego l r krawędź zaokrąglona

Lepsze możliwości

Tolerancję luzu łożyskowego można zredukować podanymi niżej sposobami, które nie mają wpływu na żywotnością eksploatacyjną:

  • redukcja tolerancji otworu ślepego obudowy
  • redukcja tolerancji wału
 

Żądana średnica wewnętrzna tulei

Średnica trzpienia kalibracyjnego1) dK

Żywotność eksploatacyjna2)

DiE - 100% LN
DiE+0.02 DiE+0.06 80% LN
DiE+0.03 DiE+0.08     60% LN
DiE+0.04 DiE+0.10 30% LN

Tab. 1: Orientacyjne wartości średnicy trzpienia kalibracyjnego i redukcji żywotności eksploatacyjnej

DiE średnica wewnętrzna wtłoczonej tulei
1) wartość orientacyjna, odniesiona do obudowy stalowej.
2) wartość orientacyjna dla pracy na sucho.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Do pobrania

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®