jumpToMain

Konstrukcja punktu łożyskowania: luz łożyskowy, pasowanie wtłaczane

Teoretyczny luz łożyskowy

Tuleje z materiałów KS PERMAGLIDE® P1 i P2 są montowane w obudowie metodą pasowania wtłaczanego, co zapewnia ich stabilne  zamocowanie promieniowe i osiowe. Nie jest tu konieczne żadne dodatkowe mocowanie. Z wartości tolerancji podanych w tabeli 1 dla obudów i wałów sztywnych wynikają następujące parametry:

  • pasowania wtłaczane
  • luz łożyskowy zgodny z tabelą 6

Teoretyczny luz łożyskowy oblicza się w następujący sposób:

[12] Δsmax = dGmax – 2 · s3min – dWmin
[13] Δsmin = dGmin – 2 · s3max – dWmax

Δsmax [mm] maksymalny luz łożyskowy
Δsmin [mm] minimalny luz łożyskowy
dGmax [mm] maksymalna średnica otworu ślepego obudowy
dGmin [mm] minimalna średnica otworu ślepego obudowy
dWmax [mm] maksymalna średnica wału
dWmin [mm] minimalna średnica wału
s3max [mm] maksymalna grubość ścianki
s3min [mm] minimalna grubość ścianki (patrz tab. 4)
30073

Uwaga:

Przy kalkulacji luzu łożyskowego nie zostało uwzględnione poszerzenie otworu ślepego obudowy.
Wymagane do kalkulacji pokrycia U wartości tolerancji dla otworu ślepego obudowy są podane w tabeli 1, a wartości odchyłek wymiarów dla zewnętrznej średnicy tulei DO w tabeli 2.

Jakość pasowania wtłaczanego i luz łożyskowyskowy

Jakość pasowania wtłaczanego i luz łożyskowy można modyikować przy użyciu parametrów podanych w tab. 7:

  • przy wysokich temperaturach otoczenia
  • w zależności od materiału obudowy
  • w zależności od grubości ścianki obudowy

Jeżeli mają obowiązywać mniejsze tolerancje luzu, mniejsze muszą też być tolerancje parametrów wału i otworu.

Uwaga:

Przy stosowaniu wałów o polu tolerancji h luz łożyskowy dla 5≤dW<80 (P10, P14, P147) i dW<80 (P 11) należy sprawdzić zgodnie z równaniami [12] dla Δsmax and [13] dla Δsmin.

Tab. 1: Zalecane wartości tolerancji montażowych
Tab. 2: Odchyłki średnicy zewnętrznej Do
Tab. 3: Grubość ścianek s3 dla tulei i tulei kołnierzowych P1
Tab. 4: Grubości ścianek s3 dla tulei z materiału KS PERMAGLIDE® P20/P200
Tab. 5: Faza zewnętrzna Co i ukos krawędzi wewnętrznej Ci (rys. 2) dla tulei metrycznych, wg DIN ISO 3 547-1, Tabela 2
Tab. 6: Teoretyczny luz łożyskowy po wtłoczeniu metrycznych tulei lub tulei kołnierzowych, bez uwzględnienia możliwego poszerzenia otworu
Tab. 7: Błędy, ich skutki i środki zaradcze w zakresie jakości pasowania wtłaczanego i luzu łożyskowego przy wysokich temperaturach otoczenia, specjalnych materiałach obudów lub grubościach ścianek obudów

* na zapytanie

Możliwość zmian i niezgodności rysunków zastrzeżona.
Przyporządkowanie i elementy zamienne: patrz informacje podane w aktualnie obowiązujących katalogach, na płycie TecDoc albo w systemach opartych na informacjach TecDoc.