Konstrukcja punktu łożyskowania: obudowa

Tuleje

Tuleje KS PERMAGLIDE® są wtłaczane w obudowę, co zapewnia ich zamocowanie w płaszczyźnie promieniowej i osiowej. Nie jest tu konieczne żadne dodatkowe  mocowanie. Zaleca się następujące parametry otworu´ślepego obudowy:

 • chropowatość Rz10
 • faza fG 20° ±5°
  Faza ta ułatwia pasowanie wtłaczane.

Średnica otworu dG

Szerokość fazy fG

dG≤ 30

0.8 ± 0.3

30 < dG≤ 80

1.2 ± 0.4

80 < dG≤ 180

1.8 ± 0.8

180 < dG

2.5 ± 1.0

Tab. 1: Szerokość fazy fG otworu ślepego obudowy pod tuleje (rys. 1)

Tuleje kołnierzowe

W przypadku tulei kołnierzowych należy uwzględnić promień przejścia między częścią promieniową i częścią osiową.

 • Tuleje kołnierzowe nie mogą przylegać do powierzchni w obszarze promieniowym.
 • W przypadku obciążeń osiowych kołnierz musi mieć zapewnione dostateczne podparcie.

Średnica otworu dG

Szerokość fazyfG

dG ≤ 10

1.2 ± 0.2

10 < dG

1.2 ± 0.2

Tab. 2: Szerokość fazy fG otworu ślepego obudowy pod tuleje kołnierzowe (rys. 2)

Mocowanie podkładek oporowych

Zalecenie:

 • Koncentryczne osadzenie zapewnia wyfrezowanie w obudowie (rys. 3)
  • Średnica i głębokości wyfrezowań patrz tabele wymiarowe
 • Niepożądany współobrót wykluczany jest przy użyciu bolca pasowanego lub wkrętu z łbem stożkowym płaskim (rys. 3 i 4)
  • Łeb wkrętu lub bolec pasowany musi być obniżony o min. 0,25 mm w stosunku powierzchni bieżnej (rys. 3 i 4)
  • Wielkości i rozmieszczenie otworów patrz tabele wymiarowe
 • Jeżeli nie jest możliwe wykonanie wyfrezowania w obudowie,
  • należy wykonać zabezpieczenie przy użyciu kilku bolców pasowanych lub wkrętów, (rys. 4)
  • należy zastosować inne techniki połączeń.

Zabezpieczenie przed obracaniem n ie jest zawsze konieczne. W różnych sytuacjach tarcie statyczne między grzbietem podkładki i obudowy jest wystarczające.

Inne techniki połączeniowe

Jeżeli jakość pasowania wtłaczanego tulei jest niedostateczna bądź jeżeli połączenie na bolec lub wkręt jest nieekonomiczne, można zastosować tanie alternatywne techniki połączeniowe:

 • spawanie laserowe
 • lutowanie miękkie
 • sklejanie, patrz wskazówkę poniżej

Uwaga:

Temperatura warstwy docierającej lub ślizgowej nie może być wyższa niż +280°C w przypadku moduł KS PERMAGLIDE® P1 i +140°C w przypadku moduł KS PERMAGLIDE® P2. Klej nie  może się dostać na powierzchnię docierającą i ślizgową. Zalecenie: Zasięgnąć u producenta informacji na temat kleju, a w szczególności doboru kleju, obróbki wstępnej powierzchni, sposobu utwardzania, wytrzymałości, przedziału dopuszczalnych temperatur oraz rozszerzalności.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami.

 

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®

Przegląd

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.