jumpToMain

Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® Montaż łożysk ślizgowych: siła wtłaczania i docisk na powierzchni styku

Wartości siły wtłaczania i docisku na powierzchni styku są od siebie wzajemnie zależne. Siła docisku na powierzchni styku działa między otworem ślepym obudowy i płaszczem tulei. Można ją uważać za wartość określającą jakość zamocowania tulei w obudowie. Siła docisku na powierzchni styku określa wraz z innymi czynnikami wartość siły wtłaczania.
 

Obliczanie siły wtłaczania

Siła wtłaczania jest zależna od wielu czynników, które trudno dokładnie zdefiniować, na przykład:

  • rzeczywistego pokrycia
  • współczynnika tarcia
  • blizn
  • szybkości wtłaczania.
     

Motorservice oferuje kalkulację siły wtłaczania jako usługę serwisową. W większości przypadków wystarczająca jest przybliżona kalkulacja siły wtłaczania zgodnie z rys. 1

Obliczanie siły wtłaczania tulei

Poniższy rys. 1 pokazuje maksymalną wymaganą siłę wtłaczania na mm szerokości tulei. Do poszczególnych krzywych przyporządkowane są średnica zewnętrzna tulei DO i grubość ściany tulei s3 zgodnie z normą ISO 3547. Podstawę kalkulacji stanowi obudowa stalowa, której średnica DG została dostosowana w odpowiednim stosunku do średnicy zewnętrznej tulei DO. Wybrano stosunek DG: DO ≈ 1,5...2.
30037

Rys. 1: Siła wtłaczania FE

Przykład przybliżonego obliczenia siły wtłaczania Fcałk

Dane: tuleja PAP 4030 P14
  średnica zewnętrzna tulei D= 44 mm
  szerokość tulei B = 30 mm
  grubość ściany tulei s3 = 2 mm
[ 14 ] Ftotal = FE · B = 340 N/mm · 30 mm = 10200 N
 

 

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

DO POBRANIA
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®