Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE®

Łożyska ślizgowe służą do przejmowania i przenoszenia sił między częściami wykonującymi względem siebie ruchy. Określane są przy tym pozycje ruchomych części względem siebie oraz dokładność prowadzenia ruchu. Łożyska ślizgowe muszą spełniać wiele wymagań. Powinny być maksymalnie wytrzymałe na obciążenia mechaniczne, a jednocześnie wykazywać niski stopień zużycia w ciągu eksploatacji. Powinny też wytrzymywać duże szybkości ślizgu i być niewrażliwe na zakłócenia zewnętrzne.

Czynniki działające w układzie trybologicznym

Warunki otoczenia

 • temperatura, medium, zanieczyszczenia

Obciążenie

 • wartość obciążenia, rodzaj obciążenia (statyczne, dynamiczne)
 • czas obciążenia (ciągłe, przerywane), obciążenie obwodowe, obciążenie punktowe

Element współpracujący

 • materiał, twardość, chropowatość powierzchni, przewodność termiczna

Ruch względem innych elementów

 • obrotowe, oscylujące, liniowe
 • szybkość ślizgu, czas ruchu

Materiał pośredni

 • stały środek smarny, smar, ciecz, lepkość
 • odporność na starzenie

Korpus

 • materiał, twardość, chropowatość powierzchni, odporność na zużycie, zdolność do pracy w trybie awaryjnym,
 • odporność chemiczna

Systemy funkcyjne

W odniesieniu do rodzaju eksploatacji rozróżnia się trzy systemy funkcyjne:

 • pracujące bezsmarowo, bezkonserwacyjne łożyska ślizgowe
 • smarowane smarem stałym, niskokonserwacyjne łożyska ślizgowe
 • łożyska ślizgowe pracujące na zasadzie hydrodynamicznej

Łożyska ślizgowe pracujące na zasadzie hydrodynamicznej spełniają dość dobrze różne wymagania. Przy użyciu nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest dzięki temu optymalne i niezawodne dopasowanie łożysk ślizgowych, szczególnie smarowanych olejem, do warunków pracy.

Niskokonserwacyjne łożyska ślizgowe są z reguły smarowane smarem. Ilość smaru wprowadzona przy montażu wystarcza normalnie na cały okres eksploatacji.

Jeżeli smarowane smarem łożysko ślizgowe pracuje w utrudnionych warunkach eksploatacyjnych, celowe może być jego dosmarowanie. Odpowiednio skonfigurowane interwały smarownicze mogą znacznie przedłużyć okres eksploatacji.

Kalkulacja żywotności eksploatacyjnej smarowanych smarem łożysk ślizgowych może być jednak, ze względu na wiele wchodzących w grę czynników, niedokładna i musi być traktowana tylko jako wartość orientacyjna.

W wielu przypadkach smarowanie smarem stałym czy olejem jest niemożliwe lub niedopuszczalne. W takich sytuacjach stosuje się bezkonserwacyjne, bezsmarowe łożyska ślizgowe. Także w ich przypadku nie jest jednak możliwe dokładne obliczenie żywotności eksploatacyjnej.

Powszechnie stosowane sposoby kalkulacji, oparte na zastosowaniu prostych metod obliczeniowych z uwzględnieniem występujących czynników (np. obciążenia jednostkowego, szybkości ślizgu, temperatury itd.), mogą dawać tylko przybliżone wyniki. W związku z tym zaleca się weryfikację koniecznych parametrów zarówno bezkonserwacyjnych i bezsmarowych, jak i niskokonserwacyjnych łożysk ślizgowych w ramach prób w przewidywanych warunkach eksploatacji.

Informacje o materiałach

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Skontaktuj się z nami.

 

Polityka wykorzystania plików cookie i prywatności

Grupa Motorservice wykorzystuje pliki cookie umieszczane w urządzeniu użytkownika w celu optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej witryny internetowej oraz do celów statystycznych. Tutaj można znaleźć więcej informacji dotyczących stosowania plików typu cookie, naszą stopkę redakcyjną oraz informacje dotyczące ochrony danych.

Klikając „OK” potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie informacji o plikach cookie, deklaracji dotycząca ochrony danych oraz stopki redakcyjnej. Ustawienia dotyczące plików cookie dla tej strony internetowej można w każdej chwili zmienić.

Ustawienia prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości informacji związanych z ochroną danych. Na naszych stronach podane są dokładne informacje, jakie ustawienia można wybrać i co one powodują. Wybrane ustawienie można w każdej chwili zmienić. Niezależnie od dokonanego wyboru nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących Twojej osoby (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych). Informacji o sposobie usuwania plików cookie należy zasięgnąć w funkcji pomocy używanej przeglądarki. Więcej informacji zawieraDeklaracja dotycząca ochrony danych.

Zmień ustawienia polityki prywatności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku

Wymagane

Pliki cookie wymagane przez system zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej. Bez tych plików cookie mogą występować błędy działania lub komunikaty o błędach.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje ustawienia dokonane na stronie

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Komfort

Te pliki cookie ułatwiają komfortową wizytę na stronie internetowej i zapisują na przykład ustawienia, aby nie trzeba było ich powtarzać przy każdej wizyciena stronie.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej
 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Statystyka

Pliki cookie do celów statystycznych pozwalają nam na tworzenie anonimowych ocen zachowań użytkowników naszej strony internetowej – bez możliwości wyciągania wniosków o osobie użytkownika. Umożliwia nam to zmierzenie wydajności strony i ciągłe jej ulepszanie, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia podczas korzystania.

Ta strona internetowa wykonuje następujące operacje:

 • zapisuje pliki cookie niezbędne dla systemu
 • zapisuje dokonane ustawienia, np. wybór wersji językowej lub pasek plików cookie, aby nie trzeba było ich za każdym razem powtarzać
 • anonimowo analizuje wizyty i wyciąga z nich wnioski w celu optymalizacji naszej strony internetowej

Ta strona internetowa nigdy nie wykonuje następujących operacji:

 • wyciąga wnioski dotyczące osoby użytkownika (chyba, że dane zostały wprowadzone dobrowolnie, np. w formularzach kontaktowych)

Ustawienie do-not-track (DNT) przeglądarki jest oczywiście ogólnie respektowane przez nas. W takim przypadku nie są zapisywane żadne pliki cookie śledzenia i nie są wczytywane żadne funkcje śledzenia.