jumpToMain

Özel malzeme P141

UYGULAMA

KS P141'in kullanımı

KS P141 geniş bir kullanım alanı için tasarlanmıştır. Özellikle yüksek oranda karışık sürtünmeye sahip sıvı yağlamalı sistemlerde performans gösterir.
AÇIKLAMA

Kaydırma malzemesi hakkında kısa açıklama

KS P141, özellikle karışık sürtünme oranı yüksek olan, sıvı yağlamalı sistemlerde kullanılan, kurşunsuz bir kaymalı yatak malzemesidir. KS P141 ile temasta yağlama maddesi olarak gres sadece sınırlı olarak önerilir.

Elbette KS P141'den yapılan kaymalı yataklar bakım gerektirmeyen uygulamalarda kullanılabilir.

Malzeme, kesintisiz sinterleme-emprenye yöntemi ile üretilir. Bronz kaygan tabaka, özel ayarlanmış bir sinterleme prosesinde yakl. %30 olan ortalama bir gözenek hacmi olan bir çelik taşıyıcıya sinterlenir. Bu boşluklara bir katı yağlama maddesi kütlesi emprenye edilir ve ısıl olarak işlenir.
 
KS P141 düşük sürtünme değeri, çok iyi acil çalışma özellikleri ve akış erozyonuna karşı yüksek direnç ile öne çıkar. KS P141 kaymalı yataklar, yüksek basınçlı enjeksiyon pompalarında ve amortisörlerde kılavuz elemanlar olarak kullanım için oldukça uygundur.

Bu malzeme sistemi, 2000/53/EG AB Yönetmeliği'nin (AB Eski Otomobil Düzenlemesi) esaslarını yerine getirir.
KAYMALI YATAK YAPISI

KS P141'den yapılmış kaymalı yatak yapısı

KS P141'den yapılmış kaymalı elemanlar çelik bir sırttan, gözenekli sinterlenmiş bir kalay-bronzdan ve dolgu maddeli katı yağlama maddesi PTFE'den oluşur.

Çelik malzeme olarak genellikle DC04 kalite kullanılır. Sertlik 100 – 180 HB arasında değişir.

Çelik kalınlığı uygulamaya bağlı olarak belirlenir. Kalınlıklar genellikle 0,7 ile 3,2 mm arasındadır.

Kaygan tabaka bilye biçimli CuSn10 bronzdan oluşur. Bronz yakl. %30 değerinde bir gözeneklilik hacmi ile gözenekli sinterlenmiştir. Tabaka kalınlığı 0,2 – 0,35 mm'dir. Boşluklarda, bronz yüzey üzerinde alıştırma tabakası görevi de gören termik olarak işlenmiş katı yağlama maddesi bulunur. Alıştırma tabakası kalınlığı 0,005 – 0,030 mm'dir.
29413
Layer System

1 Katı yağlama maddesi/üst tabaka
2 Bronz kaygan tabaka
3 Çelik sırtlar
29416
Micrograph of the composite
Malzeme karakteristik değerleri
Katı yağlama maddesinin kimyasal bileşimi
Sıvı yağlamalı tribosistemlerde aşınma
Kuru çalışmada aşınma
ÜRETİCİ

Kaydırma malzemesinin üreticisi

Özel olarak tasarlanmış bir karışım işlemi gerçekleştirilerek katı yağlama maddesi elde edilir. Buna paralel olarak devamlı bir sinterleme prosedürü uygulanarak, çelik sırtlar kaygan tabaka olarak bronz tozu ile sinterlenir. Böylece kalınlığı 0,2 mm ile 0,35 mm arasında değişen ve gözenek hacmi yakl. %30 olan bir kaygan tabaka oluşur. Ardından, emdirme silindirleri aracılığıyla boşluk alanlara katı yağlama maddesinin doldurulması işlemi gerçekleştirilir. Bu proses adımı, kaygan tabaka üzerinde maks. 0,03 mm kalınlığında katı yağlama maddesinden oluşan bir alıştırma tabakası oluşacak şekilde gerçekleştirilir. Devamındaki termik prosedür adımlarında, malzeme sisteminin karakteristik özellikleri ayarlanır ve ardından kumandalı silindir çiftleri ile kompozit madde için gerekli kalınlık hassasiyeti elde edilir.

Üst katmandaki küçük renk değişiklikleri kaymalı yatakların performansına etki etmez.
Download

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?