jumpToMain

Özel malzeme KS P147

UYGULAMA

KS P147'nin kullanımı

KS P147 bakım gerektirmeyen kullanım için tasarlanmıştır. Bu alet iyileştirilmiş korozyon karakteristiği sayesinde tuz içerikli atmosferlerde özel olarak avantaj sunar. Bu nedenle cam sileceği uygulamaları veya menteşelerdeki (araba kapıları, motor kapakları, bagaj kapakları) uygulamalar için özellikle uygundur.
 

Tercih edilen uygulama alanları

 • agresif maddelerde¹)
 • makine ve tesislerin dış mekanında¹)
 • kuru çalışma koşulları altında bakım gerektirmeyen, kurşunsuz uygulama gerektiren işletim
 • en fazla 0,8 m/sn hıza kadar olan dönmeli veya salınımlı hareketler
 • Doğrusal hareketler
 • -200 °C ila 280 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir

1) P147, DIN 50021'e göre tuz püskürtme testinin taleplerini yerine getirmektedir
 

Hidrodinamik işletim

Hidrodinamik koşullar altında, 3 m/sn kayma hızına kadar sorunsuz şekilde kullanılabilir. Sürekli olarak 3 m/sn üzerinde hızla kullanılması, akış erozyonu veya kavitasyon tehlikesine neden olur. Hidrodinamik işletim durumlarının hesaplanması Motorservice tarafından bir servis hizmeti olarak sunulmaktadır.
AÇIKLAMA

Kaydırma malzemesi hakkında kısa açıklama

P147, yüksek tribolojik performans sergileyen, kurşunsuz bir özel kaydırma malzemesidir.
Bu malzeme özellikle korozyon bakımından yüksek derecede yüklenmenin olduğu, bakım gerektirmeyen, kuru çalışmaların yapıldığı uygulamalar için tasarlanmıştır. Sıvı yağlamalı sistemlerde de kullanılabilir. Yağlama maddesi olarak gresin P147 ile temas ettirilmesi sınırlı şekilde mümkündür ve tavsiye edilmez.
 

P147 özellikleri

 • kurşunsuzdur
 • 2011/65/EU' (RoHS II) yönetmeliği ile uyumludur
 • tutma-­ bırakma eğilimi çok düşüktür
 • Düşük aşınma
 • Kimyasal dayanıklılığı yüksektir
 • Sürtünme değeri düşüktür
 • Metal ile kaynaklanma eğilimi yoktur
 • Şişme eğilimi çok düşüktür
 • Su almaz
 • Korozyona karşı çok yüksek dayanıklılığa sahiptir

P147 malzemesinden üretilmiş kaymalı yataklarda, talep üzerine son işlem olarak yatak sırtlarına, ön yüzeylerine ve darbe yüzeylerine özel bir korozyon koruma uygulaması yapılır.
 
 • Standart model: Kalay
  • Tabaka kalınlığı: yakl. 0,002 mm
 
 • Daha yüksek korozyon koruma talepleri (talep üzerine)
  • Model: Çinko, saydam pasifleştirilmiş
  • Tabaka kalınlığı: 0,008 mm ila 0,012 mm arası
  • Talep üzerine daha yüksek tabaka kalınlığı.
KAYMALI YATAK YAPISI

KS P147'den yapılmış kaymalı yatak yapısı

KS P147'deki kaymalı elemanlar çelik bir sırttan, gözenekli sinterlenmiş bir kalay-bizmut-bronzdan ve BaSO4 dolgu maddeli katı yağlama maddesi PTFE'den oluşur.

Çelik malzeme olarak genellikle DC04 kalite kullanılır. Sertlik 100 – 180 HB arasında değişir.

Çelik kalınlığı uygulamaya bağlı olarak belirlenir. Kalınlıklar genellikle 0,7 ile 3,2 mm arasındadır.

Kaygan tabaka yumru biçimli CuSn-10Bi8-bronzdan oluşur. Bronz yakl. %30 değerinde bir gözenek hacmi ile gözenekli sinterlenmiştir. Tabaka kalınlığı 0,2 – 0,35 mm'dir. Boşluklarda, bronz yüzey üzerinde alıştırma tabakası görevi de gören termik olarak işlenmiş katı yağlama maddesi bulunur. Alıştırma tabakası kalınlığı 0,005 – 0,030 mm'dir.
 

Tribo sistem yatağı/Kuru çalışmada mil

Kuru çalışmada yük, kayma hızı ve ortam sıcaklığı gibi aşınmayı etkileyici faktörlerin yanı sıra mil malzemesi de önemli bir rol oynar. Mil malzemesine bağlı olarak kaymalı yatakların kullanım ömrü normal seviyeden ciddi oranda sapabilir. Ayrıca milin yüzey pürüzlülüğünün de etkisi vardır. Rz 1–3 arasında olmalıdır.
29428
Layer System

1 alıştırma tabakası: Dolgu maddesi1 içeren PTFE matris)
 • Tabaka kalınlığı [mm]: maks. 0,03

2 Kaygan tabaka: Kalay-bronz
 • Tabaka kalınlığı [mm]: 0,20–0,35
 • Gözenek hacmi [%]: yakl. 30

3 yatak sırtı: Çelik
 • Çelik kalınlığı [mm]: Değişken
 • Çelik sertliği [HB]: 100–180
29431
Malzeme karakteristik değerleri
Katı yağlama maddesinin kimyasal bileşimi
Mil malzemesinin kullanım ömrüne etkisi (kuru çalışma)
Aşınma karakteristiğinin karşılaştırması
ÜRETİCİ

Kaydırma malzemesinin üreticisi

Özel olarak tasarlanmış bir karışım işlemi gerçekleştirilerek katı yağlama maddesi elde edilir. Buna paralel olarak devamlı bir sinterleme prosedürü uygulanarak, çelik sırtlar kaygan tabaka olarak bronz tozu ile sinterlenir. Böylece kalınlığı 0,2 mm ile 0,35 mm arasında değişen ve gözenek hacmi yakl. %30 olan bir kaygan tabaka oluşur. Ardından, emdirme silindirleri aracılığıyla boşluk alanlara katı yağlama maddesinin doldurulması işlemi gerçekleştirilir. Bu proses adımı, kaygan tabaka üzerinde maks. 0,03 mm kalınlığında katı yağlama maddesinden oluşan bir alıştırma tabakası oluşacak şekilde gerçekleştirilir. Devamındaki termik prosedür adımlarında, malzeme sisteminin karakteristik özellikleri ayarlanır ve ardından kumandalı silindir çiftleri ile kompozit madde için gerekli kalınlık hassasiyeti elde edilir.

Üst katmandaki küçük renk değişiklikleri kaymalı yatakların performansına etki etmez.
Download

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?