jumpToMain
128278

26.02.2024 | Basın bildirimi

Kaymalı yataklarla ilgili teknik bilgilerimizi biliyor musunuz? Örneğin:

Yatak yerinin yapı tasarımı: Kaydırma ortağının tasarımı

Tribolojik bir sistemde azami taşıma oranını elde etmek ve kaygan tabakada kesintilerle alışma sürecini önlemek için radyal bir yatakta mil ve eksenel bir yatakta basınç omuzu, kaydırma yüzeyinden dışarı taşmalıdır.
 

Kayar partnerin tasarımı hakkında ayrıntılı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz:

  • Mil
  • Karşı çalışma yüzeyi
  • Yüzey kalitesi
  • Contalar
  • Isı giderme
  • Yatak elemanlarını işleme
  • Eksenel hizalama
  •  Monte edilmiş olan kaymalı yatakta kenarlara uygulanan yü

Web sitesine - Kayar ortağın tasarımı

 

128278