jumpToMain

KS PERMAGLIDE® KAYMALI YATAKLAR IÇIN KARŞI PARÇALAR

ETKEN FAKTÖRLER

Bakım gerektirmeyen veya az bakım gerek tiren bir yatak yerinin işletim güven liği ve çalışma ömrü, sadece yüklenme sınıfına ve yağlama maddesi nedeniyle yatak yerlerinin az bakım gerektirmesine değil, aynı zamanda kaydırma ortağının malzemesine ve yüzeyine de bağlıdır. Kaydırma ortaklarının malzemeleri, kaymalı yatağın aşınma özelliğini ve çalışma ömrünü kısmen önemli ölçüde etkiler (bkz. "Düzeltme faktörü" tablosu).
KARŞI PARÇANIN SERTLIĞI
KARŞI PARÇA PÜRÜZLÜLÜĞÜ
DÜZELTME FAKTÖRÜ KAYDIRMA ORTAĞI MALZEMESI
AŞINMA DEĞERLERI
KAYDIRMA ORTAĞININ TASARIMI
ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin