Yatak yerinin yapı tasarımı: Kaydırma ortağının tasarımı

Genel olarak şu geçerlidir:

Tribolojik bir sistemde azami taşıma oranını elde etmek ve kaygan tabakada kesintilerle alışma sürecini önlemek için radyal bir yatakta mil ve eksenel bir yatakta basınç omuzu, kaydırma yüzeyinden dışarı taşmalıdır.

Mil

Millerde yivler açılmalı ve keskin kenarlar yuvarlaklaştırılmalıdır, böylece aşağıdakiler sağlanır:

 • montaj kolaylaştırılır
 • kovanın kaygan tabakası hasar görmez

Millerin kaygan bölgesinde esas itibarıyla yivler veya girintiler olmamalıdır.

Karşı çalışma yüzeyi

Doğru pürüzlülük derinliği ile en uygun kullanım süresi
En uygun kullanım süresi, karşı çalışma yüzeyinin pürüzlülük derinliği Rz0,8 ile Rz1,5 arasında olduğunda elde edilir:

 • KS PERMAGLIDE® P1 ile kuru çalışmada
 • KS PERMAGLIDE® P2 ile yağlamada.

Dikkat:

Daha küçük pürüzlülük derinlikleri, kullanım süresini arttırmaz ve yapışma sonucu aşınmaya neden olabilir. Daha üyük pürüzlülük derinlikleri, kullanım süresini önemli ölçüde azaltır.

Karşı çalışma yüzeyinde korozyon, KS PERMAGLIDE® P1 ve P2'de aşağıdakilerle önlenir:

 • Contalama,
 • Korozyona karşı dayanıklı çelik kullanımı,
 • Uygun yüzey işlemleri.

KS PERMAGLIDE® P2'de ilave olarak yağlama maddesi, korozyona karşı etkilidir.

Yüzey kalitesi

 • taşlanmış veya çekilmiş yüzeyler tercih edilmelidir
 • ince tornalanmış veya Rz0,8 ile Rz1,5 arasında ince tornalanmış ve haddelenmiş yüzeyler, daha fazla aşınmaya neden olabilir (ince tornalama esnasında sarmal biçiminde oluklar oluşur)
 • Sfero döküm (GGG) açık bir yüzey dokusuna sahiptir ve bu nedenle Rz2 değerine veya daha iyi bir değere taşlanabilir. Şekil 1'de döküm millerin uygulamada dönme yönü gösterilmektedir. Dönme yönü, taşlama çarkının dönme yönü gibi olmalıdır, çünkü karşı dönme yönünde, daha fazla aşınma meydana gelir.

Hidrodinamik işletim

Hidrodinamik işletim için karşı çalışma yüzeyinin pürüzlülük derinliği Rz, en küçük yağlama tabakası kalınlığından daha küçük olmalıdır. Motorservice, hidrodinamik hesaplamayı, bir servis olarak sunar.

Contalar

Daha fazla kirlenme veya aşındırıcı ortam durumunda, yatak yerinin korunması önerilir.
Şekil 2'de önerilen conta türleri gösterilmektedir:

 • Yan konstrüksiyon (1)
 • Boşluk contası (2)
 • Mil sızdırmazlık halkası (3)
 • Gres bileziği

Isı giderme

Sorunsuz bir ısı gidermenin sağlanması dikkate alınmalıdır.

 • Hidrodinamik işletimde, genel olarak yağlama sıvısı ısıyı taşır.
 • Kuru ve gres yağlamalı kaymalı yataklarda ısı, gövde ve mil tarafından sevk edilir.

Yatak elemanlarını işleme

 • KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar, hem talaşlı hem de talaşsız bir şekilde işlenebilir (örn. kısaltma, bükme veya delme)
 • KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar, tercihen PTFE tarafından ayrılmalıdır. Ayırma esnasında oluşan çapak, çalışma yüzeyinde rahatsız eder
 • ardından yatak elemanları temizlenmelidir
 • kaplamasız çelik yüzeyler (kesim kenarları)  aşağıdakilerle korozyona karşı korunmalıdır:
  • Yağ veya
  • Galvanizli koruyucu tabakalar Daha yüksek akım yoğunluklarında veya daha uzun kaplama sürelerinde, tortuları önlemek amacıyla kaygan tabakaların üzeri örtülmelidir.

Dikkat:

Aşağıdaki sınır değerleri aşan işleme sıcaklıkları, sağlık için bir tehlike oluşturur:
KS PERMAGLIDE® P1'de +28ş °C
KS PERMAGLIDE® P2'de +14ş °C
Talaşlarda kurşun mevcut olabilir.

 

Eksenel hizalama (tam olarak aynı hizada olma)

Tam olarak aynı hizada olma, tüm radyal ve eksenel kaymalı yataklar için önemlidir. Bu özellikle, yükün yağlama tabakası aracılığıyla dağıtılamadığı kuru kaymalı yataklar için geçerlidir. Tüm kovan genişliği boyunca kaçıklık hatası, 0,02 mm'den büyük olmamalıdır (bkz. Şek. 3). Bu değer, çift olarak düzenlenmiş olan kovanların tüm genişliği boyunca ve ay yataklar için de geçerlidir. Arka arkaya düzenlenmiş olan kovanlarda, bu kovanların aynı genişliğe sahip olması mantıklı olabilir. Montaj esnasında küt ekler aynı hizada olmalıdır.

Monte edilmiş olan kaymalı yatakta kenarlara uygulanan yük

Geometrik hatalar olduğunda veya özel işletme koşullarında, bir kaymalı yatağın kenar bölgelerinde izin verilmeyen yüksek yüklenmeler meydana gelebilir. Bu tür "kenar basıncı", yatağın sıkışmasına neden olabilir. Yapısal önlemler alarak bu yüklenmeler azaltılabilir (Şek. 4).

 • Gövdede daha büyük kenar pahları
 • Gövde deliğinin kenar bölgesinde daha büyük delik çapı
 • Kovan genişliği, gövde genişliğinden dışarı taşmalıdır.

Kenarların üzerindeki yük ayrıca gövdeyi esnek bir şekilde tasarlayarak da alınabilir.

Iletişim

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?
Bizimle iletişime geçin.

 

Uygulama örnekleri

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin

Genel bakış

Çerez kullanım ve veri gizliliği

Motorservice Group uses cookies saved to your device in order to optimize and continuously improve its websites, as well as for statistical purposes. Further information on our use of cookies can be found here, together with our publication details and data protection notice.

By clicking on “OK” you confirm that you have taken note of the information on cookies, the data protection declaration and the publication details. You can also change your cookie settings for this website at any time.

Gizlilik ayarları

We place great importance on transparent information relating to all aspects of data protection. Our website contains detailed information on the settings you can select and what effect these settings have. You can change your selected settings at any time. Regardless of the selection you choose, we will not draw any conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details). For information on deleting the cookies, please see the help function in your browser. You can find out more in the data protection declaration.

İlgili düğmelere tıklayarak Gizlilik ayarlarınızı değiştirin

Zorunlu

Cookies essential for the system ensure that the website works correctly. Without these cookies, malfunctions or error messages may occur.

Bu web sayfasında:

 • Store cookies required by the system
 • Store the settings you make on this website

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Store your settings, such as the language selection or cookie banner, so that you do not have to repeat them in the future.
 • Evaluate visits anonymously and draw conclusions to help us to optimize our website.
 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)

Kolaylık

These cookies make the website easier to use and save settings, for example, so that you do not have to repeat them every time you visit the site.

Bu web sayfasında:

 • Store cookies required by the system
 • Store your settings, such as the language selection or cookie banner, so that you do not have to repeat them in the future.

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Evaluate visits anonymously and draw conclusions to help us to optimize our website.
 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)

İstatistik

Statistics cookies enable us to evaluate the usage behaviour on the website anonymously – without enabling any conclusions to be drawn about you as a person. This enables us to measure the performance of the website and to improve it continuously to offer a better user experience.

Bu web sayfasında:

 • Store cookies required by the system
 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)
 • Evaluate visits anonymously and draw conclusions to help us to optimize our website.

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)

Elbette ki tarayıcınızdaki Do-not-track (DNT) ayarını da genel olarak dikkate almaktayız. Bu durumda bilgisayarınıza İzleme çerezleri yerleştirilmez ve İzleme fonksiyonları yüklenmez.