jumpToMain

KS PERMAGLIDE® KAYMALI YATAKLARDA STATIK YÜK VE ELEKTRIKSEL ILETKENLIK

Her sürtünme çiftinde, ilgili parçalarda istenmeyen ani alevlenmelere neden olabilecek elektrostatik yükler oluşabilir. Bu durum özellikle elektriksel olarak yalıtımlı malzemeler için geçerlidir, örn. plastikler. Patlamaya karşı korumaya sağlamaya yönelik ATEX direktifine tabi olan sistemlerde, elektrostatik yük nedeniyle herhangi bir risk oluşmayacağı garanti edilmelidir. KS PERMAGLIDE® kaymalı yatakların yapıları, metallerin ve plastiklerin bir araya geldiği ve metal-plastik kompozit malzemeler olarak adlandırılan malzemelerden yapılmıştır. Metaller tipik olarak elektrik iletkenliği olan malzemelerken, doldurulmamış plastikler ise izolatörler arasında sayılır.
29926
Plastiklerin ve metallerin elektriksel iletkenlik sınıflandırması

BAKIM GEREKTIRMEYEN KS PERMAGLIDE® P1 MALZEMELERI

KS PERMAGLIDE® P1 malzemelerinin alıştırma tabakasının temeli, katı yağlama maddesi görevi gören ve sürtünmeyi azaltan katkı maddeleri içeren izole edici PTFE (politetrafloretilen) plastikten oluşur.  Bu kompozit malzeme ancak, alıştırma tabakası aşındığında (0,005 mm ile 0,030 mm arasında malzeme aşınması) ve metal kompozit malzeme ile taşıyıcı sinter-bronz tabaka arasında yüzey kontağı olduğunda  letken (ELS*) hale gelir. Bu durum genellikle alıştırma aşamasının kısa olduğu durumlarda ortaya çıkar.
29944
Başlangıçta kaymalı yüzeyin durumu
1 Örn. mil
2 PTFE katı yağlama maddesi alıştırma tabakası
3 Bronz kaygan tabaka
4 Destekleyici çelik sırt
29941
Alıştırma işleminin sonunda kaymalı yüzeyin durumu
1 Örn. mil
2 Bronz, taşımaya başlar. Malzeme elektriksel olarak iletken özelliktedir.
Statik uygulamalarda veya mikro hareketlerde her zaman alıştırma işleminin tamamlandığı varsayılamayabilir. İletkenlik ayrıca özel presleme durumuna da bağlıdır. Bu nedenle kaymalı yatakların başlangıç halinde daha yüksek yüzey dirençleri olacağı hesaba katılmalıdır.

KS PERMAGLIDE® P1 malzemeleri prensip olarak antistatik malzeme (ESD) grubuna girer (elektriksel yüzey direnci < 1012 Ω). Bir KS PERMAGLIDE® kaymalı yataktaki alıştırma işleminden sonra genellikle bronz katmana bir metalik sürtünme kontağı oluşur, böylece mega ohm (106 Ω) seviyesindeki yüey direnci kilo ohm (103 Ω) seviyesine kayar ve elektriksel iletkenlik oluşr. Katı yağlama maddesinde bulunan doğal kurşun nedeniyle KS PERMAGLIDE® P10 ve P11 malzemeleri, P14 gibi kurşunsuz KS PERMAGLIDE® malzemelerine kıyasla daha iyi elektriksel iletkenlik gösterme eğilimindedir.
 

KS PERMAGLIDE® P2 MALZEMELERI

KS PERMAGLIDE® P2 malzemeleri, elektriksel olarak iletken özelliklere sahip değildir. Yapısal özellikler nedeniyle malzemede yer alan metaller, karşı parçanın kalın polimer bir kaygan tabakası ile korumaya alınır. Bu nedenle KS PERMAGLIDE® P2 malzemeleri izolatörler kapsamındadır (elektriksel yüzey direnci > 1012 Ω). Plastikte bulunan kurşn içrikli bileşnler veya kurşnsuz KS PERMAGLIDE® P20x malzemelerindeki karbon elyafı oranı da, antistatik özelliklerin oluşması için yeterli iletken bağı sunmaz. Az bakım gerektiren KS PERMAGLIDE® P2 malzemeleri ayrıca tercihen greslenmiş olarak kullanılır ve bu da izole edici etkiyi arttırır.

İçyapı resmi P203

1. PVDF bileşimi kaygan tabaka
  • tabaka kalınlığı yakl. 0,2 mm
  • kurşun içeren türler P20, P22, P23
  • kurşunsuz türler P200, P202, P203

2. Bağlantı tabakası yakl. 0,3 mm
  • serpme kalaylı tunç
  • porozite yakl. %50

3. Çelik sırt DC04

4. Korozyon koruması – kalay yakl. 2 μm
29947
ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin