jumpToMain

Yatak yerinin yapı tasarımı: Yatak boşluğu, baskılı geçirme

Teorik yatak boşluğu

KS PERMAGLIDE® P1 ve P2 kovanlar, gövdeye bastırılır ve böylece radyal ve eksenel olarak sabitlenir. Başka önlem almaya gerek yoktur. Tablo 1'de belirtilen montaj toleransları ile sabit gövde ve miller için:

  • Baskılı geçirme
  • Tablo 6'ya göre yatak boşluğu
 

Teorik yatak boşluğu aşağıdaki gibi hesaplanır:

[12] Δsmax = dGmax – 2 · s3min – dWmin
[13] Δsmin = dGmin – 2 · s3max – dWmax

Δsmax [mm] azami yatak boşluğu
Δsmin [mm] asgari yatak boşluğu
dGmax [mm] azami gövde deliği çapı
dGmin [mm] asgari gövde deliği çapı
dWmax [mm] azami mil çapı
dWmin [mm] asgari mil çapı
s3max [mm] azami duvar kalınlığı
s3min [mm] asgari duvar kalınlığı (bkz. Tab. 4)
30073

Dikkat:

Gövde deliği genişletmesi, yatak boşluğu hesaplamasında dikkate alınmamıştır.
Üst üste binmeyi U hesaplamak için gövde deliği toleransları Tablo 1'de ve kovan dış çapının ölçüleri DO Tablo 2'de belirtilmiştir.

Baskılı geçirme ve yatak boşluğu

Yatak boşluğu ve baskılı geçirme, Tab. 7'de gösterilen önlemlerle etkilenebilir:

  • Yüksek ortam sıcaklıklarında
  • Gövde malzemesine göre
  • Gövde duvarı kalınlığına göre.
     

Daha küçük boşluk toleransları, mil ve delik için daha dar toleranslar şart koşmaktadır.

Dikkat:

Tolerans alan konumu h olan miller kullanıldığında 5≤dW<80 (P10, P14, P147, P180) ve dW<80 (P 11) için yatak boşluğu, Δsmax için denklem [12] ve Δsmin için denkleme [13] göre kontrol edilmelidir.

Tab. 1: Tavsiye edilen montaj toleransları
Tab. 2: Dış çap Do için ölçüler
Tab. 3: P1 kovanlar ve lanşlı gömlekler için duvar kalınlığı s3
Tab. 4: KS PERMAGLIDE® P20/P200 kovanları için duvar kalınlığı s3
Tab. 5: DIN ISO 3 547-1, Tablo 2 uyarınca metrik ölçüleri olan kovanlar için dış kenar pahı Co ve iç kenar oluğu Ci (Şek. 2)
Tab. 6: Deliğin olası genişlemesini dikkate almadan metrik ölçülere sahip olan kovanları veya lanşlı gömlekleri bastırarak geçirdikten sonra teorik yatak boşluğu
Tab. 7: Yüksek ortam sıcaklıklarında, özel gövde malzemelerinde veya gövde duvar kalınlıklarında baskılı geçirme ve yatak boşluğu için
* Talep üzerine
Değişiklik ve resim farklılıkları hakkı saklıdır. Eşleştirme ve yedeği için, ilgili geçerli kataloglara, TechDoc CD'sine veya TecDoc verilerine dayanan sistemlere bakınız.
Ayrıntılı bilgi
İndir
İletişim

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?