jumpToMain

Kaymalı yatak montajı: Bastırarak geçirme yöntemleri

KS PERMAGLIDE® kovanları, kolayca gövde deliğine bastırarak geçirilebilir. Kovan sırtı veya gövde deliği hafifçe yağlandığında, daha kolay bir şekilde bastırarak geçirilebilir.


Önerilen bastırarak geçirme yöntemleri

Yaklaşık 55 mm'ye kadar dış çap DO için:

  • Şek. 2'ye göre yardımcı halka olmadan, mandrel ile aynı hizada bastırarak geçirme.
  • Şek. 3'ye göre yardımcı halka olmadan, mandrel ile gömülü bastırarak geçirme.
     

Yaklaşık 55 mm'den itibaren dış çap DO için:

  • Şek. 4'e göre mandrel ve yardımcı halka ile bastırarak geçirme.

Dikkat:

Montaj esnasında temizliğe dikkat edilmelidir. Kirler, yatağın kullanım süresini kısaltır. Kaygan tabakaya hasar vermeyin. Eğer belirtilmişse, montaj konumuna dikkat edin. Küt eki, ana yük bölgesine yerleştirmeyin.

Eğimli duruşu ve ofseti önleme

30061

Şek. 1: Hareketli gövde ile bastırarak geçirme
1 Kovan l 2 Baskı mandreli l 3 Gövde
30064

Şek. 2: Aynı hizada bastırarak geçirme DO ≤ 55 mm
1 Kovan l 3 Baskı mandreli l 4 Gövde
30055

Şek. 3: Gömülü bastırarak geçirme DO ≤ 55 mm
1 Kovan l 2 Baskı mandreli l 3 Gövde l 4 Tesis çapı
30058
Şek. 4: Yardımcı halka ile Do ≥ 55 mm kovanları bastırarak geçirme
1 Kovan l 2 Yardımcı halka l 3 Baskı mandreli l 4 Gövde 5 Tesis çapı l 6 O-ring
Tablo 1, belirtilen kovan dış çapından DO yardımcı halkanın gerekli olan iç çapının dH tespit edilmesini sağlar.
Do (mm) dH (mm)
55 ≤ Do ≤ 100 Do       +0.28
            +0.25
100 < Do ≤ 200 Do     +0.40
          +0.36
200 < Do ≤ 305 Do        +0.50
            + 0.46

Tab. 1: Yardımcı halkanın iç çapı dH

ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin