jumpToMain

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar Kaymalı yatak montajı: Bastırma kuvveti ve birleşme yeri

Bastırma kuvveti ve birleşme yeri basıncı, birbiriyle karşılıklı ilişki içerisindedir. Birleşme yeri basıncı, gövde deliği ve kovan kaplaması yüzeyi arasında oluşur. Kovanın gövdede sıkı bir şekilde oturma ölçüsü olarak anlaşılabilir. Birleşme yeri basıncı, başka etki faktörleri ile birlikte bastırma kuvvetinin yüksekliğini belirler.
 

Bastırma kuvvetini hesaplama

Bastırma kuvveti, tam olarak belirlenmesi zor olan çok sayıda faktöre bağlıdır, örneğin:

  • Gerçek üst üste binme
  • Sürtünme katsayısı
  • Oluk oluşumu
  • Bastırma hızı.
     

Motorservice, bastırma kuvveti hesaplamasını hizmet olarak sunar. Çoğu zaman Şek. 1 uyarınca bastırma kuvvetini yaklaşık olarak tespit etmek yeterlidir.

Kovan bastırma kuvvetini tespit etme

Aşağıdaki Şek. 1'de bir mm kovan genişliği başına gerekli olan azami bastırma kuvveti gösterilmiştir. Tek tek eğrilere, DIN ISO 3547 uyarınca kovan dış çapı DO ve kovan duvar kalınlığı s3 atanmıştır. Hesaplamanın temelini, çapı DG kovan dış çapına DO oranla uyarlanmış olan çelik bir gövde oluşturmaktadır. Oran DG seçilmiştir: DO ≈ 1,5...2.
30022

Şek. 1: Bastırma kuvveti FE
 

Bastırma kuvvetini tahmini olarak tespit etmek için örnek FGes

Verilen: Kovan PAP 4030 P14
  Kovan dış çapı DO = 44 mm
  Kovan genişliği B = 30 mm
  Kovan duvar kalınlığı s3 = 2 mm
[ 14 ] Ftotal = FE · B = 340 N/mm · 30 mm = 10200 N
 

 

ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER
Uygulama örnekleri

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin