jumpToMain

Yönelik öneriler

29953

Contalar

Daha fazla kirlenme veya daha aşındırıcı bir ortam mevcutsa yatak yerinin korunmaya alınması tavsiye edilir. Conta kullanılarak kaymalı yataklarda bu tip hasarların oluşması önlenebilir ve kaymalı yatakların çalışma ömrü kayda değer oranda uzatılabilir.
Ayrıntılı bilgiler
29956

Kaymalı yatakların yapıştırılmasına

Kaymalı yatakları sabitlemek için baskılı geçirme yeterli değilse veya pim ya da cıvata ile bağlantı ekonomik değilse, örneğin yapıştırma işlemi, uygun maliyetli, alternatif bir bağlantı yöntemi olarak kullanılabilir.
Ayrıntılı bilgiler
29959

Kaymalı yatakların yağlanmasına

Belirli uygulama durumlarında P1 kaymalı yatak ve kaydırma ortağı arasındaki temas yüzeyini gres veya yağ ile yağlamak gerekli olabilir. Bunun sonucunda beklenen çalışma ömründen büyük sapmalar olabilir.
Ayrıntılı bilgiler