Kaymalı yatakların yağlanmasına yönelik öneriler

İşletim türüne bağlı olarak üç fonksiyon sistemi mevcuttur:

 • Kuru çalışan, bakım gerektirmeyen kaymalı yataklar
 • Gresle yağlanan, az bakım gerektiren kaymalı yataklar
 • Hidrodinamik prensiple çalışan kaymalı yataklar

Hidrodinamik prensiple çalışan kaymalı yatakların bazı beklentileri daha iyi karşı la dığı söylenebilir. Modern hesaplama yöntemlerinin yardımıyla özellikle yağlamalı kaymalı yataklarda optimum ve işletim güvenlikli bir tasarım gerçekleştirilebilir. Az bakım gerektiren kaymalı yataklar ise standart olarak gres yağlamalıdır. Montaj sırasında uygulanan gres miktarı genellikle çalışma ömrünün tamamı boyunca yeterli olur. Gres yağlamalı kaymalı yatak zorlu koşullar altında kullanılıyorsa, sonradan tekrar yağlama yapılması gerekebilir. Yağ veya gres ile yağlama mümkün veya izinli değilse, bakım gerektirmeyen, kuru çalışan kaymalı yataklar kullanılır.

KS PERMAGLIDE® P2 kaymalı yatakların gresli yağlaması

Bir P2 kaymalı yatağın çalışma ömrü, kullanılan yağlama gresi tarafından da etkilenir. Özellikle sürtünme katsayısı, taşıma kapasitesi ve izin verilen işletme sıcaklığı, yağlama gresine bağlıdır. Eskimeye karşı dayanıklılık da sorunsuz bir çalışma için önem taşır.

Temel olarak aşağıdaki gresler uygundur:

 • Lityum sabun bazlı gresler (eskimeye karşı dayanıklı)
 • Baryum sabun bazlı gresler (iyi yapışma özelliği)
 • Alüminyum sabun bazlı gresler (iyi ıslanabilirlik)

Doğru zamanda gerçekleştirilen tekrar yağlama aralıkları, çalışma ömrünü uzatır ve işletim güvenliğini arttırır (şek. Aşınma eğrisi).

Ancak gres yağlamalı özellikteki kaymalı yataklarda beklenen çalışma ömrü hesaplaması, birçok faktörün etkili olması nedeniyle kesin şekilde gerçekleştirilemez ve bu nedenle yalnızca bir referans değer olarak dikkate alınmalıdır. KS PERMAGLIDE® kaymalı yatak kullanımının, uygulama odaklı testlerle güvence altına alınması tavsiye edilir. 

P1 kaymalı yatakların yağlaması

Belirli uygulama durumlarında P1 kaymalı yatak ve kaydırma ortağı arasındaki temas yüzeyini gres veya yağ ile yağlamak gerekli olabilir. Bunun sonucunda beklenen çalışma ömründen büyük sapmalar olabilir. Gres veya yağ kullanımı, çalışma ömrünü kısaltabilir veya uzatabilir. (bkz. Tablo).

 

İşletme koşulları

Çalışma ömrü

üzerinde etki

Sebep

Sıvı yağlama maddelerinde sürekli işletim

Çalışma mrünü

önemli ölçüde uzatır

Burada karışık sürtünme durumları veya hidrodinamik durumlar görülmektedir. Sürtünme ısısı, yağlama maddesi tarafından temas bölgesinden iletilir. Hidrodinamik durumda kaymalı yatak neredeyse hiç aşınma olmadan çalışır.

Yağlama greslerinde sürekli işletim (KS PERMAGLIDE®  P1 malzemeleri)

Çalışma ömrünü

kısaltır  veya zatır

MoS2 veya ZnS gibi katı katkı maddeleri, macunumsu kıvam oluşumunu destekler ve çalışma ömrünü kısaltabilir. Yapısal önlemler alarak (çıkış bölgesinde delik/yivler) ve düzenli olarak tekrar yağlama yaparak nominal çalışma ömrü uzatılabilir (KS PERMAGLIDE® Kataloğu, Ürün no. 50003863, bkz. Bölüm 6, "Yağlama").

Yağlama ile çalışma ömrü üzerinde etki

Bir yandan alıştırma işlemi esnasında katı yağlama maddesi aktarımının engellenmesi, çalışma ömrünü kısaltır. Öte yandan gres veya yağın mevcut olması, macunumsu kıvam oluşumunu destekler. Macunumsu kıvam oluşumu, gres veya küçük yağ miktarlarının, temas bölgesinde aşınan malzeme ile karışıp  irleşmesidir. Macun, çıkış bölgesinin dönme yönünde birikir ve ısı çıkışını önler. Macunun bazı kısımları tekrar temas bölgesinde getirilir ve aşınmayı teşvik eder. Çinko sülfür veya molibden sülfür katkı maddeli katı yağlama maddeleri, macun oluşumu eğilimini arttırır. P1 kaymalı yataklarda gres yağlaması mutlaka gerekliyse, macun oluşumunu aşağıdaki tedbirleri alarak önlemek mümkündür:

 • Düzenli olarak tekrar yağlama (örn. lityum sabun bazlı gres ile)
 • Macunun tortulaşmaması için çıkış bölgesinde delik veya yiv açma.

Dikkat

Delikler veya yivler, burç duvarının kesit yüzeyini azaltır. Oran >%10 olduğunda, bu durum hesaplamada (sıkışma, üst üste binme) dikkate alınmalıdır. P2 kaymalı yataklar yağlanmalıdır.

 

Greslerin eskimesi sonucu kaymalı yatak hasarları

Gresler, eskime sonucu aşırı asitlenebilir ve bronz gibi demir dışı metallerde korozyona neden olabilir. Biyo ester yağları veya gresleri, son derece çevre dostudur, ancak nem olduğunda, alkol ve serbest asitler üretirler. Alkoller, nem çeker ve hidrolizi teşvik eder. Serbest asitler, kaymalı yataklarda bulunan demir dışı metallerde oksidasyona neden olabilir.

Uyarı

Güvenlik açısından pH değerine yönelik olarak zamanında ve düzenli gres kontrolleri yapılmalıdır. Emin olmadığınız durumlarda, teknik servisimiz tarafından değerlendirilmek üzere kullandığınız gres türünü Motorservice'e bildirebilirsiniz.

 

KS PERMAGLIDE® P14 kaymalı yatakların yağlaması

KS PERMAGLIDE® P14 kaymalı yatakları yağlamak için mineral yağ bazlı gresler kullanılmalıdır, örn. mineral yağ bazlı lityum sabun bazlı gres.

Kurşunsuz ve kurşun içeren KS PERMAGLIDE® kaymalı yatakların yağlanmasına yönelik bilgi

KS PERMAGLIDE® P23 malzemeleri ve yapay ester bazlı yağlar ile yapılan yataklama deneylerinde KS PERMAGLIDE® P23 malzemesinin üst kaygan tabakasında yakl. 500 saat sonra ve 120 °C'de kurşun fakirleşmesi görülen belirgin kurşun korozyonu tespit edilmiştir. KS PERMAGLIDE® P203 malzemesinden oluşan kurşunsuz varyant, deneylerde neredeyse hiçbir hasar görmemiştir. Bu sonuçlar, tüm kurşun içeren KS PERMAGLIDE® malzemeleri için geçerlidir.

Iletişim

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?
Bizimle iletişime geçin.

 

Çerez kullanım ve veri gizliliği

Motorservice Group uses cookies saved to your device in order to optimize and continuously improve its websites, as well as for statistical purposes. Further information on our use of cookies can be found here, together with our publication details and data protection notice.

By clicking on “OK” you confirm that you have taken note of the information on cookies, the data protection declaration and the publication details. You can also change your cookie settings for this website at any time.

Gizlilik ayarları

We place great importance on transparent information relating to all aspects of data protection. Our website contains detailed information on the settings you can select and what effect these settings have. You can change your selected settings at any time. Regardless of the selection you choose, we will not draw any conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details). For information on deleting the cookies, please see the help function in your browser. You can find out more in the data protection declaration.

İlgili düğmelere tıklayarak Gizlilik ayarlarınızı değiştirin

Zorunlu

Cookies essential for the system ensure that the website works correctly. Without these cookies, malfunctions or error messages may occur.

Bu web sayfasında:

 • Store cookies required by the system
 • Store the settings you make on this website

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Store your settings, such as the language selection or cookie banner, so that you do not have to repeat them in the future.
 • Evaluate visits anonymously and draw conclusions to help us to optimize our website.
 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)

Kolaylık

These cookies make the website easier to use and save settings, for example, so that you do not have to repeat them every time you visit the site.

Bu web sayfasında:

 • Store cookies required by the system
 • Store your settings, such as the language selection or cookie banner, so that you do not have to repeat them in the future.

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Evaluate visits anonymously and draw conclusions to help us to optimize our website.
 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)

İstatistik

Statistics cookies enable us to evaluate the usage behaviour on the website anonymously – without enabling any conclusions to be drawn about you as a person. This enables us to measure the performance of the website and to improve it continuously to offer a better user experience.

Bu web sayfasında:

 • Store cookies required by the system
 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)
 • Evaluate visits anonymously and draw conclusions to help us to optimize our website.

Bu ayar ile bu web sayfasında hiçbir zaman çalışmayacak fonksiyon:

 • Draw conclusions regarding you as a person (except where you have explicitly entered your details, e.g. in contact forms)

Elbette ki tarayıcınızdaki Do-not-track (DNT) ayarını da genel olarak dikkate almaktayız. Bu durumda bilgisayarınıza İzleme çerezleri yerleştirilmez ve İzleme fonksiyonları yüklenmez.