jumpToMain

Napęd taśmy w drukarkach igłowych

Branża: maszyny biurowe, przemysł drukarski

29551
Zastosowany produkt:

Łożyskowanie napędu taśmy w drukarkach igłowych przy użyciu tulei łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P14

Do drukowania duplikatów, np. recept lekarskich czy listów przewozowych, stosuje się dziś jeszcze drukarki igłowe.

Transport taśmy zapewnia w nich przeważnie przekładnia. Kompaktowa konstrukcja tych drukarek wymaga zastosowania miniaturowych, wymagających niewielkiej ilości miejsca łożysk ślizgowych. W ramach zrealizowanej aplikacji rezygnuje się ze smarowania, ponieważ pył papierowy może tworzyć w połączeniu ze środkiem smarnym pastę. Powodowałoby to zmianę współczynnika tarcia i miałoby ujemny wpływ na silnik napędowy.

W trybie bezsmarowym silnik może być za to mniejszy. W tych urządzeniach zastąpiono stosowane wcześniej łożyska spiekowe łożyskami ślizgowymi z materiału KS PERMAGLIDE® P14, co zapewniło dodatkową redukcję kosztów produkcji. Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® P14 nadają się też dobrze do stosowania w mechanizmach prowadzących taśmę w intensywnie użytkowanych drukarkach laserowych i atramentowych.

Niezawodne działanie łożyska ślizgowego KS PERMAGLIDE® P14 dzięki następującym zaletom:
  • nie zawiera ołowiu
  • spełnia wymogi dyrektywy 2011/65/WE (RoHS II)
  • ma niewielki rozmiar
  • systemy bezkonserwacyjne i bezsmarowe
  • wysoka odporność na zużycie
  • bardzo niska skłonność do drgań ciernych
  • niski współczynnik tarcia
  • ruchy obrotowe i oscylacyjne do szybkości 1 m/s
  • zakres temperatur od -200°C do 280°C
Opis materiału P14
KS PERMAGLIDE® P14 to niezawierający ołowiu, standardowy materiał na łożyska ślizgowe o wysokiej sprawności trybologicznej. Jest przeznaczony do bezkonserwacyjnych, bezsmarowych aplikacji. Może być jednak także używany w systemach smarowanych ciekłymi środkami smarnymi. Stosowanie smaru stałego jako środka smarnego wchodzącego w kontakt z materiałem P14 jest możliwe tylko warunkowo i nie jest zalecane.
 

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Informacje o produktach