jumpToMain

Obróbka powierzchni ślizgowej

Metody kontrolne

Powierzchnia ślizgowa łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P202 posiada naddatek obróbkowy wynoszący około 0,15 mm. Można go obrabiać przez toczenie lub tarcie, aby:

 • uzyskać mniejsze tolerancje luzów
 • wyrównać wady zbieżności.

Sprawdzonymi metodami jest toczenie i wiercenie z użyciem:

 • skrawania suchego
 • prędkości skrawania od 100 do 150 m/min
 • posuwu 0,05 mm/obr
 • maksymalnej głębokości skrawania 0,1 mm
 • narzędzi z metali twardych (rys. 1)
30010

Uwaga:

 • Przy temperaturach obróbki przekraczających 140 °C występuje zagrożenie zdrowia.
 • Większa głębokość obróbki redukuje okres eksploatacji.
 • Nierównomierna obróbka wpływa ujemnie na okres eksploatacji i obciążalność.
 • Po zakończeniu obróbki części należy wyczyścić.

Kontakt

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Do pobrania

Przykłady zastosowań

Zobacz przykłady zastosowania łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE®