jumpToMain

Yatak yerinin yapı tasarımı: Gövde

Burçlar

KS PERMAGLIDE® kovanlar, gövdeye bastırılır ve böylece radyal ve eksenel olarak sabitlenir. Başka önlem almaya gerek yoktur. Gövde deliği için aşağıdakiler önerilir:

 • Pürüzlülük derinliği Rz10
 • Kenar pahı fG 20° ±5°
   

Bu kenar pahı, bastırarak geçirmeyi kolaylaştırır.

 
Delik çapı dG Kenar pahı genişliği fG
dG≤ 30 0.8 ± 0.3
30 < dG≤ 80 1.2 ± 0.4
80 < dG≤ 180 1.8 ± 0.8
180 < dG 2.5 ± 1.0

Tab. 1: Kovanlar için gövde deliğinde kenar pahı genişliği fG (Şek. 1)

30046
Şek. 1: PAP kovanı için gövdede kenar pahı

Flanşlı gömlekler

Flanşlı gömleklerde radyal kısımdan eksenel kısıma olan geçişteki yarıçap dikkate alınmalıdır.

 • Flanşlı gömlekler, yarıçap bölgesinde temas etmemelidir.
 • Flanş, eksenel yüklerde yeterli desteğe sahip olmalıdır.
 
Delik çapı dG Kenar pahı genişliği fG
dG ≤ 10 1.2 ± 0.2
10 < dG 1.2 ± 0.2

Tab. 2: Flanşlı gömlekler için gövde deliğinde kenar pahı genişliği fG (Şek. 2)

30040
Şek. 2: PAF kovanı için gövdede kenar pahı

Ay yatakları sabitleme

Öneri:

 • Konsantrik bir oturuş, gövdede bulunan girinti ile sağlanır (Şek. 3)
  • Serbest kesimlerin çap ve derinlikleri için ölçü tablolarına bakınız
 • İstenmeyen birlikte dönme, sabitleme pimi veya gömme cıvata yardımıyla önlenir (Şek. 3 ve 4)
  • Cıvata kafası veya sabitleme pimi, çalışma yüzeyi karşısında en az 0,25 mm geri alınmış olmalıdır (Şek. 3 ve 4)
  • Deliklerin boyutu ve düzeni için ölçü tablolarına bakınız.
 • Gövdede girinti mümkün değilse,
  • birden fazla sabitleme pimi veya cıvata ile sabitlenmelidir (Şek. 4)
  • Bağlantı için başka yöntemler kullanılmalıdır.
 

Diğer bağlantı yöntemleri

Kovanın baskılı geçirmesi yeterli değilse veya pim ya da cıvata ile bağlantı ekonomik değilse, alternatif olarak uygun maliyetli bağlantı yöntemleri kullanılabilir:

 • Lazer kaynağı
 • Yumuşak lehimleme
 • Yapıştırma, lütfen aşağıdaki bilgiyi dikkate alın
30043
Şek. 3: Gövdede bir girintiye bir PAW ay yatak sabitleme
30049
Şek. 4: Gövdede girinti olmadığında bir PAW ay yatak sabitleme

Dikkat:

Alıştırma tabakası veya kaygan tabaka sıcaklığı KS PERMAGLIDE® P1'de +280 °C'nin ve KS PERMAGLIDE® P2'de +140 °C'nin ütüde olmamalıı. Alışıma tabakasıa veya kaygan tabakaya yapışıııgelmemelidir. Öeri: Yapışıııüeticilerinden yapışıma işemine yöelik bilgi alı, öellikle yapışıııseçmi, yüey hazılığı sertleşe, sertlik, sıaklı aralığıve genişeme öelliğ hakkıda bilgi edinin.
ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER
Application examples

Take a look at our application examples with KS PERMAGLIDE® plain bearings