jumpToMain

Kaygan tabakayı işleme

Test yöntemleri

KS PERMAGLIDE® P202'nin kaygan tabakasında yaklaşık 0,15 mm işleme eki mevcuttur. Bu işleme eki tornalama, delme veya rendeleme yoluyla aşağıdakiler için işlenebilir:
 
 • Daha küçük boşluk toleransları elde etmek
 • Kaçıklık hatalarını düzeltmek.

Aşağıdakiler ile tornalama ve delme işlemleri uygundur:
 
 • Kuru kesim
 • 100 ile 150 m/dak arasında kesme hızları
 • 0,05 mm/dev besleme
 • Azami 0,1 mm germe derinliği
 • Sert metal aletler (Şek. 1)
30010

Dikkat:

 • 140 °C'nin üstünde işleme sıcaklıklarında, sağlık için bir tehlike söz konusudur.
 • Daha büyük kesim, kullanım süresini kısaltır.
 • Nizamına uygun bir şekilde yürütülmeyen işlemler, kullanım süresini ve taşıma kapasitesini olumsuz etkiler.
 • İşlemeden sonra parçalar temizlenmelidir.
ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin