jumpToMain

Sarılı burçların kontrolü

Silindirik bir boru bölümüne kıyasla sarılı bir burç, şekil değiştirme yöntemiyle düz bir malzeme bölümünden üretilmektedir. Bu nedenle serbest durumda açık olabilen bir küt eke sahiptir. Sarılı burç, kapalı bir küt eke ve gerekli olan ölçü ve biçim doğruluğuna ancak yatak gövdesine bastırarak geçirildikten sonra ulaşır. Montajdan önce sarılı burçlarda dış çap Do ve iç çap Di sadece özel test yöntemleri ve test tertibatlarıyla tespit edilebilir.


Burç dış çapı DO

Test A, DIN ISO 3547 Bölüm 2
Burada tanımlanmış bir ölçüm çapına dch sahip olan iki parçalı bir test yuvası, sarılı burca küt ek yukarı gelecek şekilde yerleştirilir. Test yuvasına yük olarak bir test kuvveti Fch uygulanır. Kalıp yarılarının arasındaki mesafe z, test kuvveti altında değişir. Ardından ölçme değeri Δz ile burççpı DO hesaplanır.

Test D, DIN ISO 3547 Bölüm 2
Dış çapı Do> 180 mm olan sarılı burçlar, bir hassas ölçme bandıyla kontrol edilir. Burada ölçme bandı, burcun ortasına sarılır ve küt ek kapalı olacak kadar çekiş uygulanır. Çevre ölçme değeri Δz, ayar mandreli ve burçarasıdaki farkıgöterir. Buradan da burçdışçpı DO hesaplanır.


Burç iç çapı Di

Test C kalibrasyonlu, DIN ISO 3547 Bölüm 2
Sarılı burç, test çapı DIN ISO 3547 Bölüm 1, Tab. 5 uyarınca belirlenmiş olan bir kalibrasyon halkasına bastırılır. Burç iç çapı Di iyi/ıskarta kalibrasyon mandreli veya 3 noktadan ölçüm sensörüyle kontrol edilir.​​​​​​​


Sarılı burçta duvar kalınlığı kontrolü (anlaşmaya göre)

(anlaşmaya göre)

Duvar kalınlığı ölçümü DIN ISO 12306'da belirtilmiştir. Burç duvar kalınlığı s3, burç genişliğine B bağlı olarak bir, iki veya üç ölçüm çizgisinde kontrol edilir. Anlaşmaya göre kontrol, yukarıda belirtilen standart uyarınca yürütülebilir.
30013
1 Ölçüm çizgileri

Dikkat:

Duvar kalınlığı s3 ve burç iç çapı, aynı anda test ölçüsü olarak belirtilemez.
30007
1 Küt ek| 2 Test yuvası | 3 Burç

Önemli bilgi:

Sarılı burçların kontrolüne yönelik bilgiler, genel olarak en önemli işlemleri açıklamaktadır. Bunlar sadece bilgi amaçlıdır. Kesin uygulama şekli, ilgili güncel standartlarda belirtilmiştir. Bu standartlar, sadece sarılı burçların ölçülere yönelik ve işlevsel kalitesini belirlemek için kullanılmalıdır.
ILETİŞİM

Ayrıntılı bilgi mi istiyorsunuz?

İNDİRMELER
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

KS PERMAGLIDE® kaymalı yataklar ile ilgili uygulama örneklerini inceleyin