jumpToMain

Metody kontrolne

30004

Metody kontrolnevvv

Przed montażem pomiar średnicy zewnętrznej Do i średnicy wewnętrznej Di tulei zwijanych możliwy jest tylko przy użyciu specjalnych metod i przyrządów kontrolnych.
30001

Obróbka powierzchni ślizgowej

Powierzchnia ślizgowa łożysk ślizgowych KS PERMAGLIDE® P202 posiada naddatek obróbkowy wynoszący około 0,15 mm.