jumpToMain

Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE®

Łożyska ślizgowe służą do przejmowania i przenoszenia sił między częściami wykonującymi względem siebie ruchy. Określane są przy tym pozycje ruchomych części względem siebie oraz dokładność prowadzenia ruchu. Łożyska ślizgowe muszą spełniać wiele wymagań. Powinny być maksymalnie wytrzymałe na obciążenia mechaniczne, a jednocześnie wykazywać niski stopień zużycia w ciągu eksploatacji. Powinny też wytrzymywać duże szybkości ślizgu i być niewrażliwe na zakłócenia zewnętrzne.

Czynniki działające w układzie trybologicznym

Warunki otoczenia

 • temperatura, medium, zanieczyszczenia
   

Obciążenie

 • wartość obciążenia, rodzaj obciążenia (statyczne, dynamiczne)
 • czas obciążenia (ciągłe, przerywane), obciążenie obwodowe, obciążenie punktowe
 •  

Element współpracujący

 • materiał, twardość, chropowatość powierzchni, przewodność termiczna
   

Ruch względem innych elementów

 • obrotowe, oscylujące, liniowe
 • szybkość ślizgu, czas ruchu
 •  

Materiał pośredni

 • stały środek smarny, smar, ciecz, lepkość
 • odporność na starzenie
   

Korpus

 • materiał, twardość, chropowatość powierzchni, odporność na zużycie, zdolność do pracy w trybie awaryjnym,
 • odporność chemiczna
29809
1 materiał pośredni
2 obciążenie
3 element współpracujący
4 ruch względem innych elementów
5 korpus
6 warunki otoczenia

Systemy funkcyjne

W odniesieniu do rodzaju eksploatacji rozróżnia się trzy systemy funkcyjne:
 
 • pracujące bezsmarowo, bezkonserwacyjne łożyska ślizgowe
 • smarowane smarem stałym, niskokonserwacyjne łożyska ślizgowe
 • łożyska ślizgowe pracujące na zasadzie hydrodynamicznej
   

Łożyska ślizgowe pracujące na zasadzie hydrodynamicznej spełniają dość dobrze różne wymagania. Przy użyciu nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest dzięki temu optymalne i niezawodne dopasowanie łożysk ślizgowych, szczególnie smarowanych olejem, do warunków pracy.

Niskokonserwacyjne łożyska ślizgowe są z reguły smarowane smarem. Ilość smaru wprowadzona przy montażu wystarcza normalnie na cały okres eksploatacji.

Jeżeli smarowane smarem łożysko ślizgowe pracuje w utrudnionych warunkach eksploatacyjnych, celowe może być jego dosmarowanie. Odpowiednio skonfigurowane interwały smarownicze mogą znacznie przedłużyć okres eksploatacji.

Kalkulacja żywotności eksploatacyjnej smarowanych smarem łożysk ślizgowych może być jednak, ze względu na wiele wchodzących w grę czynników, niedokładna i musi być traktowana tylko jako wartość orientacyjna.

W wielu przypadkach smarowanie smarem stałym czy olejem jest niemożliwe lub niedopuszczalne. W takich sytuacjach stosuje się bezkonserwacyjne, bezsmarowe łożyska ślizgowe. Także w ich przypadku nie jest jednak możliwe dokładne obliczenie żywotności eksploatacyjnej.

Powszechnie stosowane sposoby kalkulacji, oparte na zastosowaniu prostych metod obliczeniowych z uwzględnieniem występujących czynników (np. obciążenia jednostkowego, szybkości ślizgu, temperatury itd.), mogą dawać tylko przybliżone wyniki. W związku z tym zaleca się weryfikację koniecznych parametrów zarówno bezkonserwacyjnych i bezsmarowych, jak i niskokonserwacyjnych łożysk ślizgowych w ramach prób w przewidywanych warunkach eksploatacji.