jumpToMain

Kaymalı yataklar üzerinde çevre etkileri

29818

Kaydırma ortağının tasarımı

Tribolojik bir sistemde azami taşıma oranını elde etmek ve kaygan tabakada kesintilerle alışma sürecini önlemek için radyal bir yatakta mil ve eksenel bir yatakta basınç omuzu, kaydırma yüzeyinden dışarı taşmalıdır.
29815

Karşı parçalar

Bakım gerektirmeyen veya az bakım gerek tiren bir yatak yerinin işletim güven liği ve çalışma ömrü, sadece yüklenme sınıfına ve yağlama maddesi nedeniyle yatak yerlerinin az bakım gerektirmesine değil, aynı zamanda kaydırma ortağının malzemesine ve yüzeyine de bağlıdır. Kaydırma ortaklarının malzemeleri, kaymalı yatağın aşınma özelliğini ve çalışma ömrünü kısmen önemli ölçüde etkiler (bkz. "Düzeltme faktörü" tablosu).

29821

Statik yük ve elektriksel iletkenlik

Her sürtünme çiftinde, ilgili parçalarda istenmeyen ani alevlenmelere neden olabilecek elektrostatik yükler oluşabilir. Bu durum özellikle elektriksel olarak yalıtımlı malzemeler için geçerlidir, örn. plastikler.