jumpToMain

Wpływy otoczenia na łożyska ślizgowe

29818

Cechy ślizgowego elementu współpracującego

W systemie trybologicznym, w celu zapewnienia maksymalnego udziału nośnego oraz wykluczenia powstania stopni w powierzchni ślizgowej w czasie docierania, długość wału (w przypadku łożyska promieniowego) względnie odsadzenia wału (w przypadku łożyska osiowego) powinna być większa od powierzchni ślizgowej.
29815

Cechy ślizgowego elementu współpracującego

Niezawodność i żywotność bezobsługowego punktu łożyskowania lub punktu łożyskowania o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych nie są zależne tylko od sumy obciążeń oraz smaru w przypadku łożysk o niskich wymaganiach konserwacyjnych, lecz także od materiału i powierzchni ślizgowego elementu współpracującego. Materiały ślizgowych elementów współpracujących mają znaczny wpływ na szybkość zużycia i tym samym na żywotność łożyska ślizgowego (patrz tabela „Współczynnik korekcyjny”).

29821

Ładunki elektrostatyczne oraz przewodność elektryczna

W każdej parze elementów ciernych mogą powstawać ładunki elektrostatyczne, powodujące niepożądane iskrzenie w obrębie tych elementów. Dotyczy to zwłaszcza materiałów izolujących elektrycznie, jak na przykład tworzyw sztucznych.