jumpToMain

Montaż łożysk ślizgowych

Siła wtłaczania i docisk na powierzchni styku

Wartości siły wtłaczania i docisku na powierzchni styku są od siebie wzajemnie zależne. Siła docisku na powierzchni styku działa między otworem ślepym obudowy i płaszczem tulei. Można ją uważać za wartość określającą jakość zamocowania tulei w obudowie. Siła docisku na powierzchni styku określa wraz z innymi czynnikami wartość siły wtłaczania.

Konstrukcja punktu łożyskowania: obudowa

Tuleje KS PERMAGLIDE® są wtłaczane w obudowę, co zapewnia ich zamocowanie w płaszczyźnie promieniowej i osiowej. Nie jest tu konieczne żadne dodatkowe  mocowanie.

Kalibracja otworu ślepego łożyska po montażu

Nowe fabrycznie łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE® są gotowe do montażu i wymagają kalibracji tylko wtedy, jeżeli nie jest inaczej możliwe uzyskanie zredukowanej tolerancji luzu łożyskowego. Tolerancję luzu łożyskowego można zredukować podanymi niżej sposobami, które nie mają wpływu na żywotnością eksploatacyjną...

Metody wtłaczania

Tuleje KS PERMAGLIDE® dają się łatwo wtłaczać w otwór ślepy obudowy łożyska. Wtłaczanie można ułatwić przez lekkie naoliwienie grzbietu tulei albo otworu ślepego obudowy.